W jaki sposób usługi IT mogą pomóc w zarządzaniu i analizie danych?

W jaki sposób usługi IT mogą pomóc w zarządzaniu i analizie danych?

September 5, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Dowiedz się, jak usługi IT i Salesforce współdziałają w celu optymalnego zarządzania danymi i ich analizy. Zwiększ wydajność i podejmuj decyzje oparte na danych dzięki NEXELERO.

Salesforce

CRM

W jaki sposób usługi IT mogą pomóc w zarządzaniu i analizie danych?

W dzisiejszej gospodarce cyfrowej dane nie są tylko produktem ubocznym operacji biznesowych; jest to istotny atut, który może kształtować strategiczne decyzje, napędzać innowacje i tworzyć przewagę konkurencyjną. Jednak zarządzanie ogromnymi ilościami danych i ich analizowanie nie jest proste. Firmy często borykają się z problemami takimi jak silosy danych, integralność danych i przekształcanie surowych informacji w przydatne spostrzeżenia. W tym miejscu w grę wchodzą usługi IT, które stanowią podstawę skutecznego zarządzania danymi i ich analizy. Dzięki zintegrowanym rozwiązaniom, takim jak Salesforce, organizacje mogą wypełnić lukę między surowymi danymi a cennymi spostrzeżeniami, zapewniając, że ich zasoby danych są nie tylko dobrze zarządzane, ale także skrupulatnie analizowane pod kątem optymalnych wyników biznesowych.

Wartość zarządzania danymi

Dane to siła napędowa nowoczesnych przedsiębiorstw, zapewniająca krytyczny wgląd w zachowania klientów, trendy rynkowe i operacje wewnętrzne. Jednak posiadanie danych to jedno, a skuteczne zarządzanie nimi to drugie. Właściwe zarządzanie danymi to nie tylko rzecz, którą warto mieć; jest to konieczne z kilku powodów:

Większa wydajność i oszczędności

Dzięki usprawnionemu zarządzaniu danymi organizacje mogą znacznie ograniczyć pracę ręczną związaną z wprowadzaniem, sortowaniem i analizą danych. Salesforce na przykład integruje się z różnymi źródłami danych, aby zapewnić pojedynczy obraz klienta, redukując zbędne zadania i zwiększając ogólną wydajność.

Ulepszone podejmowanie decyzji

Zarządzanie danymi wysokiej jakości stanowi podstawę solidnej analityki. Gdy dane są czyste, zintegrowane i łatwo dostępne, firmy mogą podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje. Narzędzia takie jak Salesforce Einstein Analytics mogą szybko przekształcić dobrze zarządzane dane w przydatne spostrzeżenia.

Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo danych

Złe zarządzanie danymi może skutkować problemami związanymi ze zgodnością, narażając organizacje na ryzyko prawne. Dobrze zorganizowany system zarządzania danymi, często wspomagany usługami IT, może zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych i zgodność z przepisami takimi jak RODO czy CCPA.

Przewaga konkurencyjna

W świecie, w którym decyzje oparte na danych mogą pomóc lub zrujnować biznes, skuteczne zarządzanie danymi zapewnia znaczną przewagę konkurencyjną. Moc kompleksowego pakietu Salesforce do zarządzania danymi daje organizacjom możliwość szybkiego dostosowywania się i reagowania na zmiany rynkowe.

Dostrzegając wartość solidnego zarządzania danymi i inwestując w niego – najlepiej przy pomocy wyspecjalizowanych usług IT i zintegrowanych platform, takich jak Salesforce – firmy mogą otworzyć nowe możliwości wzrostu, innowacji i doskonałości operacyjnej.

Zarządzanie danymi – wyzwania, przed którymi stoją firmy

Zarządzanie danymi to wcale nie taka prosta sprawa. Proces ten wiąże się z unikalnym zestawem wyzwań, które mogą znacząco utrudnić organizacji wydobywanie wartości z zasobów danych. Przyjrzyjmy się niektórym z najbardziej palących problemów:

Silosy danych

Silosy danych powstają, gdy informacje są przechowywane w różnych systemach w różnych działach, co utrudnia ich spójne udostępnianie i analizowanie. Usługi IT mogą pomóc w przełamaniu tych barier dzięki rozwiązaniom integracyjnym. Platformy takie jak Salesforce oferują natywne możliwości integracji w celu ujednolicenia danych z różnych źródeł.

Jakość danych

Dane niskiej jakości — często zawierające błędy, duplikaty lub nieaktualne informacje — mogą prowadzić do niedokładnych analiz i błędnych decyzji biznesowych. Właściwe czyszczenie danych i zarządzanie nimi są niezbędne, a są to obszary, w których wyspecjalizowane usługi IT mogą zapewnić znaczną wiedzę fachową.

Bezpieczeństwo danych

Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych i nieuprawnionego dostępu jest dziś poważnym problemem dla przedsiębiorstw. Chociaż środki bezpieczeństwa są niezbędne, mogą skomplikować zarządzanie danymi. Usługi IT mogą wdrażać solidne protokoły bezpieczeństwa, a platformy takie jak Salesforce oferują wbudowane funkcje bezpieczeństwa, które chronią dane, zapewniając jednocześnie łatwy dostęp autoryzowanym użytkownikom.

Problemy z przestrzeganiem przepisów

Surowe przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak RODO i CCPA, wymagają od firm traktowania danych ze szczególną ostrożnością. Niezastosowanie się może skutkować surowymi karami. Usługi IT mogą pomóc organizacjom poruszać się po tych skomplikowanych przepisach, a Salesforce udostępnia wbudowane funkcje zapewniania zgodności, które ułatwiają to zadanie.

Ograniczenia zasobów

Efektywne zarządzanie danymi wymaga wykwalifikowanego personelu i zasobów obliczeniowych, których przydzielenie wielu firmom może stanowić wyzwanie. To kolejny obszar, w którym usługi IT mogą zapewnić cenne wsparcie, zwiększając lub zmniejszając zasoby w zależności od potrzeb.

Wyzwania te nie są trywialne, ale nie są nie do pokonania. Dzięki odpowiednim usługom IT i zintegrowanym platformom, takim jak Salesforce, firmy mogą pokonać te przeszkody i przekształcić swoje dane w strategiczne aktywa.

Rola usług IT w zarządzaniu danymi

Usługi IT odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu danymi organizacji. Służą jako czynniki umożliwiające połączenie technologii i strategii, zapewniając, że architektura danych firmy jest nie tylko solidna, ale także skalowalna i przyszłościowa. Oto, w jaki sposób usługi IT przyczyniają się do zarządzania danymi:

Magazynowanie danych i infrastruktura

Usługi IT pomagają w tworzeniu bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań do przechowywania danych. Niezależnie od tego, czy jest to model lokalny, oparty na chmurze czy hybrydowy, mogą zidentyfikować i wdrożyć mechanizm przechowywania najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb. Salesforce płynnie integruje się z różnymi rozwiązaniami pamięci masowej, zapewniając ujednolicony widok przechowywanych danych.

Jakość i zarządzanie danymi

Efektywne zarządzanie danymi zaczyna się od danych wysokiej jakości. Usługi IT mogą wdrożyć ramy zarządzania danymi, aby zapewnić jakość, dokładność i spójność danych. Ramy te można również dobrze dopasować do narzędzi jakości danych dostępnych w ekosystemie Salesforce.

Integracja danych

Jednym z najważniejszych wyzwań w zarządzaniu danymi jest zapewnienie płynnego przepływu danych pomiędzy różnymi działami i systemami. Usługi IT mogą oferować rozwiązania integracyjne, takie jak procesy ETL (Extract, Transform, Load) w celu ujednolicenia danych. Platformy takie jak Salesforce często zapewniają natywną integrację i można je również dostosować do połączenia z innymi systemami korporacyjnymi.

Automatyzacja i zarządzanie przepływem pracy

Usługi IT mogą automatyzować różne zadania związane z zarządzaniem danymi, takie jak gromadzenie danych, aktualizacja danych i generowanie raportów. Możliwości automatyzacji Salesforce, takie jak Process Builder i Flow, można dostosować w celu automatyzacji złożonych procesów biznesowych związanych z zarządzaniem danymi.

Konsultacje eksperckie i strategia

Być może najcenniejszą ofertą są strategiczne wytyczne, jakie mogą zapewnić usługi IT. Mogą pomóc firmom zaplanować architekturę danych, wdrożyć najlepsze praktyki i zapewnić, że wysiłki związane z zarządzaniem danymi są zgodne z celami organizacji. Często odbywa się to we współpracy z platformami takimi jak Salesforce, aby zapewnić niezawodność i skalowalność rozwiązań.

Wykorzystując wyspecjalizowane usługi IT i integrując je z kompleksowymi platformami, takimi jak Salesforce, organizacje mogą uporać się ze złożonością zarządzania danymi, ułatwiając przekształcanie swoich danych w przydatne i cenne spostrzeżenia.

Znaczenie analizy danych

Chociaż skuteczne zarządzanie danymi stanowi podstawę, prawdziwą wartość danych można odkryć poprzez analizę. To proces analizy danych w celu zidentyfikowania wzorców, trendów i spostrzeżeń, które mogą wpływać na podejmowanie strategicznych decyzji. Oto kilka kluczowych powodów, dla których analiza danych jest niezbędna w dzisiejszym krajobrazie biznesowym:

Świadome podejmowanie decyzji

Analiza danych umożliwia firmom podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, liczby i trendy, a nie intuicję czy przeczucia. Dzięki temu strategie są bardziej niezawodne i skuteczne. Dzięki narzędziom takim jak Salesforce Einstein Analytics firmy mogą uzyskać dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie szybkich decyzji.

Udoskonalone doświadczenie klienta

Zrozumienie zachowań, preferencji i problemów klientów poprzez analizę danych może znacznie poprawić satysfakcję i lojalność klientów. Rozwiązanie Customer 360 Salesforce zapewnia całościowy obraz każdego klienta, umożliwiając bardziej spersonalizowane podejście.

Zrozumienie rynku

Analiza danych rynkowych pomaga firmom identyfikować nowe możliwości i potencjalne zagrożenia. Oferuje cenny wgląd w potrzeby klientów, krajobraz konkurencyjny i trendy rynkowe, z których wszystkie są kluczowe dla planowania strategicznego.

Efektywność operacyjna

Analiza danych może zidentyfikować wąskie gardła, nieefektywność lub inne problemy operacyjne, które mogą utrudniać wydajność. Dzięki solidnym możliwościom analitycznym Salesforce organizacje mogą śledzić wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe podjęcie działań.

Planowanie finansów

Analizując dane finansowe, organizacje mogą optymalizować swoje strumienie przychodów, kontrolować koszty i poprawiać ogólną kondycję finansową. Salesforce oferuje konfigurowalne pulpity nawigacyjne, które umożliwiają integrację danych finansowych w celu przeprowadzenia kompleksowej analizy.

Zarządzanie ryzykiem

Skuteczna analiza danych może również pomóc w identyfikacji i łagodzeniu ryzyka. Niezależnie od tego, czy jest to ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe czy ryzyko braku zgodności, terminowa analiza może zadecydować o różnicy między proaktywnym zarządzaniem a reaktywną kontrolą szkód.

Analiza danych nie jest funkcją izolowaną; jest to integralna część całego procesu zarządzania danymi. Dzięki platformom takim jak Salesforce oferującym szereg narzędzi analitycznych organizacje mogą zarządzać swoimi danymi i je analizować w bardziej usprawniony i zintegrowany sposób.

Jak usługi IT mogą pomóc w analizie danych

Choć posiadanie odpowiednich narzędzi do analizy danych jest kluczowe, równie ważna jest optymalizacja ich wykorzystania. To właśnie w tym miejscu pojawiają się usługi IT. Mogą rozszerzyć możliwości analizy danych na kilka znaczących sposobów:

Czyszczenie i przygotowywanie danych

Przed analizą dane często wymagają oczyszczenia i przygotowania. Usługi IT mogą zautomatyzować ten proces, eliminując niespójności i błędy oraz zapewniając dokładność analizowanych danych. Salesforce może integrować się z tymi usługami, co pozwala na płynny proces przygotowania danych.

Wybór i wdrożenie platformy analitycznej

Wybór odpowiedniej platformy analitycznej może być trudnym zadaniem. Usługi IT mogą przeprowadzić Cię przez proces selekcji, upewniając się, że platforma jest zgodna z Twoimi celami biznesowymi. Salesforce oferuje Einstein Analytics jako część swojego pakietu, którego usługi IT mogą pomóc we wdrożeniu i dostosowaniu do Twoich potrzeb.

Analityka w czasie rzeczywistym

Możliwość analizowania danych w czasie rzeczywistym może zapewnić przewagę konkurencyjną. Usługi IT mogą pomóc w skonfigurowaniu analiz w czasie rzeczywistym, umożliwiając natychmiastowe podejmowanie decyzji. Można włączyć funkcje analityczne Salesforce w czasie rzeczywistym, aby zapewnić bardziej dynamiczną platformę analityczną.

Zaawansowane modelowanie danych

W przypadku złożonych potrzeb związanych z analizą danych, takich jak modelowanie predykcyjne lub uczenie maszynowe, często wymagana jest specjalistyczna wiedza. Usługi IT mogą zapewnić tę wiedzę, a platformy takie jak Salesforce Einstein oferują wbudowane zaawansowane funkcje analityczne.

Szkolenie personelu

Skuteczna analiza danych to nie tylko kwestia technologii, ale także ludzi. Usługi IT mogą przeszkolić Twój personel w zakresie najlepszych praktyk w zakresie analizy danych i korzystania z narzędzi takich jak Salesforce Einstein w celu uzyskania maksymalnych korzyści.

Bieżące wsparcie i konserwacja

Analiza danych nie jest jednorazową konfiguracją, ale procesem ciągłym. Usługi IT mogą zapewnić ciągłe wsparcie w Twoich wysiłkach analitycznych, zapewniając aktualność narzędzi i praktyk. Skalowalna platforma Salesforce dobrze wpasowuje się w tę dynamikę, ponieważ została zaprojektowana tak, aby ewoluować wraz z potrzebami biznesowymi.

Współpracując z usługami IT i korzystając z potężnych platform, takich jak Salesforce, firmy mogą stworzyć solidny ekosystem analizy danych. Takie podejście pozwala organizacjom wydobyć maksymalną wartość ze swoich danych, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji, większą efektywność operacyjną i lepsze wyniki finansowe.

Studium przypadku: Transformacja zarządzania i analizy danych dla „XYZ Corp” (nazwa zmieniona ze względu na prywatność)

Aby spojrzeć na znaczenie usług IT i zintegrowanych platform, takich jak Salesforce, spójrzmy na przykład z życia wzięty. „XYZ Corp”, średniej wielkości firma zajmująca się handlem elektronicznym, borykała się z fragmentarycznymi danymi, słabą analityką i nieefektywnymi procesami decyzyjnymi. Oto, jak przekształcili swój krajobraz danych:

Wyzwania

 • Wiele źródeł danych prowadzących do silosów danych,
 • Mało wydajne, ręczne procesy zarządzania danymi,
 • Brak analiz w czasie rzeczywistym,
 • Nieodpowiednie szkolenie personelu w zakresie obsługi i analizy danych.

Rozwiązanie

XYZ Corp nawiązał współpracę z NEXELERO, który zalecił i wdrożył Salesforce jako zintegrowane rozwiązanie zarówno do zarządzania danymi, jak i analizy danych.

 1. Integracja danych: pierwszym krokiem było rozbicie silosów danych poprzez integrację różnych źródeł danych z Salesforce, oferując 360-stopniowy widok operacji biznesowych i interakcji z klientami.
 2. Jakość danych: procesy czyszczenia danych zostały zautomatyzowane i stworzono ramy zarządzania w celu utrzymania wysokiej jakości danych.
 3. Analityka w czasie rzeczywistym: narzędzie Einstein Analytics firmy Salesforce zostało wykorzystane do zapewnienia analiz w czasie rzeczywistym, pomagających w natychmiastowym podejmowaniu decyzji.
 4. Szkolenie personelu: pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania Salesforce do zarządzania danymi i analizy, optymalizując ich użyteczność we wszystkich działach.

Wynik

 • Wzrost efektywności operacyjnej o 20%,
 • Wzrost zadowolenia klientów o 15%,
 • 10% wzrost przychodów w ciągu pierwszego kwartału po wdrożeniu,
 • Osiągnięto pełną zgodność z przepisami RODO i CCPA.

Droga transformacji XYZ Corp podkreśla wartość, jaką wyspecjalizowane usługi IT i solidna platforma, taka jak Salesforce, mogą wnieść do wysiłków organizacji w zakresie zarządzania danymi i analizy. Nie tylko rozwiązali bezpośrednie wyzwania, ale także zbudowali skalowalne, przyszłościowe rozwiązanie.

Synergia usług IT i Salesforce w zarządzaniu i analizie danych

Jeśli chodzi o zarządzanie i analizę danych, integracja usług IT z potężną platformą, taką jak Salesforce, może przynieść niezwykłe rezultaty. Ta synergia umożliwia firmom wyjście poza zwykłe przechowywanie danych i wkroczenie w dziedzinę, w której dane stają się strategicznym zasobem napędzającym podejmowanie decyzji i napędzającym rozwój. Oto dlaczego to połączenie jest tak przekonujące:

Kompleksowe rozwiązania

Salesforce oferuje zintegrowaną platformę obejmującą wszystko, od zarządzania relacjami z klientami po analizy w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Einstein Analytics. Łącząc usługi IT, otrzymujesz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania, które odpowiadają Twoim konkretnym potrzebom biznesowym, oferując prawdziwie kompleksowe podejście.

Bezproblemowa integracja

Jednym z wyzwań, przed którymi często stają przedsiębiorstwa, są dane przechowywane w silosach w różnych systemach. Usługi IT mogą budować pomosty między tymi odmiennymi źródłami, a solidne możliwości API Salesforce sprawiają, że ta integracja jest płynna i burzy mury utrudniające efektywne zarządzanie danymi.

Skalowalność i elastyczność

Wraz z rozwojem Twojej firmy rosną także Twoje potrzeby w zakresie danych i analiz. Salesforce słynie ze skalowalnych rozwiązań, które mogą ewoluować wraz z Twoją firmą. W połączeniu z usługami IT, które mogą stale oceniać i dostosowywać architekturę danych, otrzymujesz rozwiązanie, które jest nie tylko niezawodne dzisiaj, ale także przyszłościowe.

Specjalistyczna wiedza i szkolenia

Usługi IT często wnoszą specjalistyczną wiedzę branżową, udzielając przedsiębiorstwom wskazówek dotyczących najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi i ich analizy. Salesforce oferuje różne programy szkoleniowe i certyfikacyjne, ułatwiając Twoim pracownikom naukę. Dzięki temu Twój zespół jest dobrze przygotowany do skutecznego zarządzania danymi i analizowania ich.

Zwiększone bezpieczeństwo i stosowanie się do przepisów

Zarówno usługi IT, jak i Salesforce traktują priorytetowo bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami takimi jak RODO i CCPA. Działając w tandemie, oferują dodatkową warstwę bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności, pomagając w poruszaniu się po złożonym krajobrazie przepisów o ochronie danych.

Łącząc specjalistyczne możliwości usług IT z kompleksową platformą Salesforce, otrzymujesz więcej niż tylko rozwiązanie do zarządzania danymi; zyskujesz strategicznego partnera, który umożliwi Ci wykorzystanie pełnego potencjału Twoich danych.

Podsumowując

W dzisiejszym świecie opartym na danych skuteczne zarządzanie danymi i ich analiza to nie tylko konieczność operacyjna; jest to imperatyw strategiczny. Firmy chcące wykorzystać pełną moc swoich danych muszą rozważyć dwutorowe podejście, które łączy wyspecjalizowane możliwości usług IT z solidnymi, skalowalnymi platformami, takimi jak Salesforce.

Od rozbijania silosów danych i zapewniania jakości danych po umożliwianie analiz w czasie rzeczywistym i szkolenie personelu – synergia pomiędzy usługami IT i Salesforce może zmienić Twoje wysiłki w zakresie zarządzania danymi i ich analizy. To kompleksowe, zintegrowane podejście nie tylko rozwiązuje bezpośrednie wyzwania, ale także przygotowuje grunt pod trwały, długoterminowy sukces.

Jeśli stoisz przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem danymi lub chcesz odkryć wiedzę ukrytą w Twoich danych, teraz jest czas na działanie. W NEXELERO specjalizujemy się w tworzeniu szytych na miarę rozwiązań Salesforce, które są zgodne z Twoimi celami biznesowymi i umożliwiają podejmowanie decyzji opartych na danych.

Nie pozwól, aby Twoje dane się zmarnowały. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Ci zamienić Twoje dane w najcenniejszy zasób.

Zespół NEXELERO