Salesforce Lightning: podnieś komfort użytkowania, przewodnik

Salesforce Lightning: podnieś komfort użytkowania, przewodnik

August 1, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Odblokuj potencjał Salesforce Lightning dzięki przewodnikowi NEXELERO. Zapoznaj się z jego zaletami, kluczowymi funkcjami i podnieś komfort użytkowania.

Salesforce

W erze cyfrowej doświadczenie użytkownika nie jest już dodatkiem, ale fundamentalnym filarem każdej strategii biznesowej. Dobrze zaprojektowany i intuicyjny interfejs może znacznie zwiększyć produktywność Twojego zespołu i zadowolenie Twoich klientów. Salesforce, uznany na całym świecie lider w dziedzinie CRM, wykorzystał tę koncepcję, wprowadzając na rynek Salesforce Lightning.

Salesforce Lightning to przełomowa platforma zaprojektowana w celu usprawnienia procesów, zwiększenia użyteczności i zwiększenia produktywności. To nie tylko ulepszenie swojego poprzednika, Salesforce Classic. To kompletne przeprojektowanie doświadczenia Salesforce, zaprojektowane w celu podniesienia wydajności użytkowników i procesów biznesowych na nowy poziom.

W tym obszernym przewodniku zagłębiamy się w zaawansowane funkcje Salesforce Lightning i pokazujemy, w jaki sposób może ono poprawić komfort użytkowania. Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się nad zmianą, czy jesteś w trakcie zmiany, ten przewodnik zawiera niezbędne informacje, które oświetlą Twoją ścieżkę. Wejdźmy do świata Salesforce Lightning i zobaczmy, jak może zrewolucjonizować operacje biznesowe i doświadczenia użytkowników.

Co to jest Salesforce Lightning?

Salesforce Lightning to nowoczesna, oparta na komponentach platforma do tworzenia aplikacji w Salesforce, oferująca solidny zestaw narzędzi, które umożliwiają firmom tworzenie wciągających i interaktywnych doświadczeń. To innowacyjny interfejs, który upraszcza złożone procesy biznesowe i czyni je bardziej atrakcyjnymi i przyjaznymi dla użytkownika.

Wprowadzony w 2015 roku Salesforce Lightning to znacznie więcej niż tylko nowy wygląd Salesforce. To kwantowy skok w funkcjonalności, zapewniający intuicyjną obsługę dostosowaną do potrzeb biznesowych i użytkowników końcowych. Dzięki Lightning Salesforce przekształcił się ze zwykłej bazy danych w interaktywną platformę, która zachęca do budowania lepszych relacji z klientami.

Lightning Experience, komponent interfejsu użytkownika Salesforce Lightning, został zaprojektowany w celu zwiększenia produktywności, usprawnienia nawigacji oraz przyspieszenia i wydajniejszej pracy. Oferuje zestaw nowoczesnych funkcji, w tym konfigurowalne strony główne, inteligentny kalendarz, ulepszone raporty i pulpity nawigacyjne oraz elegancki, zaktualizowany projekt wizualny.

Dzięki Salesforce Lightning firmy mogą szybciej tworzyć niestandardowe aplikacje, maksymalizować wartość danych i podejmować lepsze, bardziej świadome decyzje. To przyszłość Salesforce i jest tutaj, aby uczynić życie każdego użytkownika znacznie łatwiejszym.

Dlaczego warto przejść na Salesforce Lightning?

W erze cyfrowej spełnianie oczekiwań klientów i zapewnianie bezproblemowej obsługi jest kluczem do sukcesu. Salesforce Lightning podejmuje to wyzwanie, umożliwiając firmom tworzenie doskonałych interakcji z klientami i bardziej produktywnych środowisk pracy.

Oto kilka istotnych powodów, dla których warto przejść na Salesforce Lightning:

 1. Ulepszony interfejs użytkownika: Salesforce Lightning oferuje nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem szybkości. Atrakcyjny wizualnie i przyjazny dla użytkownika projekt ułatwia użytkownikom poruszanie się po platformie i wydajne wykonywanie swoich zadań.
 2. Zwiększona produktywność: Salesforce Lightning zwiększa produktywność, oferując takie funkcje, jak Lightning App Builder do szybkiego tworzenia aplikacji, Einstein AI do analiz predykcyjnych i zaawansowane możliwości automatyzacji. Prowadzi to do oszczędności czasu i zwiększenia wydajności.
 3. Solidne funkcje: dzięki Lightning użytkownicy mają dostęp do ekskluzywnych funkcji niedostępnych w Salesforce Classic. Obejmują one między innymi widoki Kanban, konfigurowalne pulpity nawigacyjne, zintegrowaną pocztę e-mail i oś czasu działań.
 4. Podejście Mobile-First: Salesforce Lightning został zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych, umożliwiając użytkownikom dostęp do platformy z dowolnego urządzenia w dowolnym czasie, umożliwiając w ten sposób prawdziwie połączonych pracowników.
 5. Zabezpiecz swoją firmę na przyszłość: Salesforce dużo inwestuje w Lightning, regularnie aktualizując i dodając nowe funkcje. Przejście na Lightning gwarantuje, że skorzystasz z tych innowacji i wyprzedzisz konkurencję.

Chociaż przejście może wydawać się zniechęcające, korzyści, jakie przynosi Salesforce Lightning pod względem produktywności, wydajności i wygody użytkownika, sprawiają, że jest to opłacalne.

Kluczowe cechy Salesforce Lightning

 1. Lightning App Builder: This drag-and-drop tool allows you to easily build and customize applications, pages, and components without writing a single line of code. This opens up endless possibilities for creating personalized experiences.
 2. Lightning Component Framework: This robust framework provides pre-built components that allow for faster, more efficient app building. The components are reusable, which leads to consistency and saves development time.
 3. Einstein AI Integration: Salesforce Einstein is natively integrated into Salesforce Lightning, providing advanced AI capabilities such as predictive analytics, automated data insights, and recommended actions, helping businesses make data-driven decisions.
 4. Customizable Dashboards and Reports: With Lightning, dashboards and reports are more customizable and interactive. You can now have up to nine columns on your dashboard, and components can be resized according to your preference.
 5. Kanban View: This feature offers a visual summary of records in a list view, making it easier to manage projects or sales pipelines by dragging and dropping records from one column to another.
 6. Activity Timeline: The Activity Timeline feature provides a consolidated view of past and upcoming activities related to a record, improving tracking and planning.
 7. Sales Paths and Guidance: This feature helps guide sales representatives through the sales process, offering custom coaching tips and best practices at each stage.
 8. Mobile Optimized: Salesforce Lightning is mobile-ready from the start. The same functionality and customizations you make on desktop are automatically reflected on mobile, ensuring a consistent user experience across all devices.

These are just a few of the many features Salesforce Lightning offers. Its robust capabilities and future-focused design make it an excellent choice for businesses aiming to elevate their CRM to the next level.

Salesforce Lightning and Enhanced User Experience

 1. Intuitive Interface: Salesforce Lightning comes with an intuitive and modern interface that's not just pleasing to the eye but also makes navigation easier for users. It allows for a more efficient and streamlined user experience.
 2. Personalization: Salesforce Lightning allows for a greater level of personalization. Users can configure their console, dashboard, and even individual components based on their requirements and preferences. This way, they get to see the most relevant information at a glance.
 3. Unified Experience: Whether you're on a desktop or using a mobile device, Salesforce Lightning ensures a consistent experience across all platforms. This uniformity across devices significantly enhances the user experience and boosts productivity.
 4. Improved Collaboration: With Lightning, Salesforce has enhanced its collaboration tools, notably with Salesforce Chatter. It allows for better communication and collaboration between team members, driving user engagement.
 5. Proactive Insights: Salesforce Lightning, with its Einstein integration, provides users with proactive insights. These data-driven recommendations help users make informed decisions quickly, enriching their overall experience.
 6. Learning and Adoption: With the introduction of Lightning Experience, Salesforce has also upped its game in user training with the 'Learn' function. This feature makes it easy for users to find relevant articles, tutorials, and videos to help them make the most of Salesforce Lightning.

In a nutshell, Salesforce Lightning has reimagined the way users interact with Salesforce, making it more intuitive, personalized, and proactive, leading to a much more enriched user experience.

Case Study: Successful Transition to Salesforce Lightning

Company M (name changed due to privacy concerns), an international e-commerce company, was keen on boosting its sales and improving its customer service. The company already used Salesforce Classic but wanted to leverage the enhanced features of Salesforce Lightning to create a more efficient, intuitive, and user-friendly platform for its sales team.

The Challenge Company M's sales processes were complex due to a wide range of products and numerous customer touchpoints. Moreover, the use of multiple systems made the customer journey less transparent, leading to operational inefficiencies and hampered customer service.

The Transition Company M decided to move to Salesforce Lightning. With the help of certified Salesforce partners, they carefully planned the transition, taking into account their unique business processes and needs. The process included reconfiguring their Salesforce layout, customizing Lightning components, and training the team for the new interface.

The Results Post-transition, the company experienced significant improvements in their sales processes. With Salesforce Lightning's intuitive interface and customization options, the sales team was able to navigate the system easily, reducing the time spent on managing the platform. The unified view of customer interactions helped them respond faster to customer queries, improving customer satisfaction rates.

Furthermore, the integration of Einstein AI helped them analyze customer data better, offering insights to improve sales strategies and make informed decisions.

Conclusion The transition to Salesforce Lightning was a turning point for Company M. It not only simplified their complex sales processes but also improved their efficiency, customer service, and decision-making. This is a clear testament to how Salesforce Lightning can enhance the user experience and bring about operational transformation.

How to Make the Switch to Salesforce Lightning

When it comes to making the switch to Salesforce Lightning, the journey is as crucial as the destination. Proper planning, execution, and follow-through can determine the success of your transition. Here are some steps that can guide you on your transition journey:

1. Evaluation and Planning First and foremost, you need to evaluate your organization's readiness for the transition. Salesforce provides a 'Lightning Readiness Check' tool that helps identify potential challenges and prepare a detailed plan.

2. Engage a Salesforce Lightning Transition Team Create a cross-functional team that includes stakeholders from different departments. The team will be responsible for overseeing the transition, addressing issues, and ensuring smooth communication across the organization.

3. Training and Support Your staff needs to understand how Salesforce Lightning will impact their day-to-day activities. Provide comprehensive training to ensure they're comfortable with the new interface and functionalities. Consider employing 'Lightning Champions' to facilitate ongoing support.

4. Data and Customization Audit Before transitioning, it's crucial to audit your existing Salesforce setup. Identify which objects, workflows, and customizations are necessary for your new Lightning environment. Some components might need reworking or can be replaced with new Lightning features.

5. Perform a Phased Rollout Instead of a full-scale rollout, consider a phased approach. Start by piloting Salesforce Lightning with a small group of users. Gather their feedback, fix issues, and then gradually expand to other teams.

6. Post-Implementation Review Once you've switched to Salesforce Lightning, it's vital to continuously monitor and seek feedback from the users. Make necessary adjustments based on their experiences and changing business needs.

Remember, transitioning to Salesforce Lightning isn't just about a technical shift; it's about transforming your business processes to deliver a superior user experience. It's recommended to partner with certified Salesforce experts to ensure a smooth transition.

At NEXELERO, our certified Salesforce consultants can guide you through your Lightning transition journey, ensuring you leverage all the advantages of this powerful platform while minimizing disruptions to your business. Contact us to learn more.

Conclusion & Call to Action

In the digital age, providing a seamless user experience is at the core of successful business strategies. Salesforce Lightning is an innovative platform designed to enhance user experience and productivity, redefining the way businesses interact with CRM. Its robust features and intuitive interface offer transformative potential that can elevate your business to new heights.

Transitioning to Lightning is a strategic move, not just a simple upgrade. It requires careful planning, execution, and continuous improvement. But the results – a streamlined workflow, improved productivity, and an enhanced user experience – are well worth it.

At NEXELERO, we understand the nuances of Salesforce Lightning and the transformative impact it can have on your business. As a Salesforce partner, we're ready to guide you on your journey towards an elevated user experience. Whether you're considering the switch to Lightning or need assistance maximizing its benefits, our team of certified professionals is here to help.

Ready to illuminate your Salesforce experience with Lightning? 🌩️ Reach out to us at Nexelero today and let's elevate your user experience together.

So, are you ready to make the switch and revolutionize your user experience with Salesforce Lightning? Contact us today. Your journey towards a superior user experience starts here.