Przejście na Salesforce Lightning Experience: wskazówki i najlepsze praktyki

Przejście na Salesforce Lightning Experience: wskazówki i najlepsze praktyki

June 27, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Odkryj najlepsze praktyki dla płynnego przejścia na Salesforce Lightning Experience. Ten przewodnik zawiera wskazówki dotyczące oceny potrzeb Twojej organizacji, przeprowadzania kontroli gotowości, tworzenia planów migracji i szkolenia użytkowników. Dowiedz się, jak zoptymalizować swoją organizację Salesforce za pomocą ulepszonych funkcji, poprawiając procesy CRM.

Salesforce

Wprowadzenie

Salesforce Lightning Experience to nowoczesny, przyjazny dla użytkownika interfejs, który oferuje ulepszone funkcje i opcje dostosowywania w porównaniu do Salesforce Classic. Aby zapewnić płynne przejście, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami i najlepszymi praktykami:

Oceń potrzeby swojej organizacji

Przed przejściem na Lightning Experience, oceń potrzeby organizacji i ustal, czy nowy interfejs spełnia wymagania. Weź pod uwagę czynniki takie jak role użytkowników, dostosowania i integracje z aplikacjami firm trzecich.

Wykonaj kontrolę gotowości

Skorzystaj z narzędzia Salesforce Lightning Readiness Check, aby zidentyfikować potencjalne problemy i obszary, które mogą wymagać aktualizacji lub modyfikacji przed migracją.

Opracuj plan migracji

Utwórz szczegółowy plan migracji, określając kroki, terminy i zasoby potrzebne do przejścia na nowy interfejs. Plan powinien obejmować szkolenia użytkowników, migrację danych i personalizacje.

Szkolenie zespołu

Zapewnij kompleksowe szkolenie dla swojego zespołu, aby pomóc im zapoznać się z nowym interfejsem, funkcjami i możliwościami. Wykorzystaj zasoby Salesforce, takie jak Trailhead i dokumentacja, aby ułatwić proces nauki.

Przeprowadź testy pilotażowe

Rozpocznij od przejścia na Lightning Experience dla małej grupy użytkowników, zbierz ich opinie i rozwiąż ewentualne problemy przed wdrożeniem nowego interfejsu dla całej organizacji.

Aktualizuj dostosowania i integracje

Upewnij się, że wszystkie dostosowania, takie jak strony Visualforce, kod Apex i integracje z aplikacjami firm trzecich, są zgodne z Lightning Experience.

Zoptymalizuj swoją organizację Salesforce

Wykorzystaj nowe funkcje Lightning, aby usprawnić procesy i zwiększyć wydajność. Przejrzyj układy stron, automatyzację i raportowanie, aby upewnić się, że są zoptymalizowane dla nowego interfejsu.

Monitoruj adaptację użytkowników i zapewnij stałe wsparcie

Po przejściu na Lightning Experience, zaoferuj użytkownikom stałe wsparcie i zasoby, aby rozwiązywać wszelkie problemy i odpowiadać na pytania. Monitoruj adaptację użytkowników i zbieraj informacje zwrotne, aby wprowadzać dalsze ulepszenia.

Podsumowanie

Przejście na Salesforce Lightning Experience może przynieść wiele korzyści Twojej organizacji, zapewniając bardziej intuicyjny interfejs i ulepszone funkcje. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami i najlepszymi praktykami, możesz zapewnić pomyślną migrację i przyjęcie użytkowników, ostatecznie poprawiając procesy CRM i ogólną wydajność biznesową.

Możemy pomóc. Skontaktuj się z nami już dzisiaj.

Zespół NEXELERO