Jak usługi IT pomagają obniżyć koszty w firmach: część 1

Jak usługi IT pomagają obniżyć koszty w firmach: część 1

September 11, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Dowiedz się, jak usługi IT, takie jak Salesforce, zwiększają wydajność dzięki automatyzacji, przetwarzaniu w chmurze, wglądowi w dane i współpracy. Dowiedz się więcej!

CRM

Technology

Jak usługi IT pomagają obniżyć koszty w firmach: część 1

W dzisiejszym świecie biznesu nie można niedoceniać wartości integracji zaawansowanych usług IT. Firmy biorą udział w ciągłym wyścigu, nie tylko po to, by dotrzymać kroku, ale także by przewodzić. W obliczu rosnących kosztów operacyjnych i wyzwania, jakim jest utrzymanie przewagi, przedsiębiorstwa muszą działać bardziej wydajnie i proaktywnie. Wejdź do świata usług IT, gdzie wydajność, skalowalność i opłacalność zbiegają się. W pierwszej części naszej dwuczęściowej serii przyjrzymy się, jak usługi IT, w szczególności platformy takie jak Salesforce, zmieniają operacje biznesowe na lepsze.

Automatyzacja rutynowych procesów

Odwieczne powiedzenie: „Czas to pieniądz” pozostaje niezwykle aktualne we współczesnym świcie biznesu. W miarę rozwoju firmy liczba zadań wykonywanych ręcznie i powtarzalnie rośnie, często obciążając zespoły i wyczerpując zasoby. Wejdź do świata automatyzacji, rewolucyjnego rozwiązania oferowanego przez usługi IT.

a. Co to jest auutomatyzacja?
U podstaw automatyzacji leży wykorzystanie technologii do wykonywania zadań bez interwencji człowieka. Nie oznacza to po prostu zastąpienia ludzkich zadań maszynami. Zamiast tego chodzi o zwiększenie wydajności, wyeliminowanie błędów i umożliwienie zespołom skupienia się na bardziej strategicznych działaniach dodających wartość.

b. Przewaga Salesforce’a:
Salesforce, jako awangarda w dziedzinie IT, oferuje szereg narzędzi zaprojektowanych do automatyzacji szeregu rutynowych procesów. Przyjrzyjmy się kilku:

 • Workflow Rules: konfigurując wyzwalacze oparte na kryteriach, firmy mogą zautomatyzować standardowe procedury wewnętrzne, od wysyłania powiadomień e-mail po aktualizację rekordów.
 • Process Builder: wychodząc poza workflow rules, Process Builder umożliwia firmom automatyzację złożonych procesów biznesowych z wieloma warunkami „jeśli/to”, zapewniając usprawnienie i spójność procesów.
 • Einstein Bots: w obsłudze klienta te inteligentne boty mogą obsługiwać rutynowe zapytania, rezerwować spotkania lub zbierać wstępne informacje przed przekazaniem rozmowy przedstawicielowi, skracając w ten sposób czas odpowiedzi i ogólne koszty.

c. Skutki finansowe:
Potencjał automatyzacji w zakresie oszczędności jest ogromny. Ograniczając liczbę błędów ręcznych, przyspieszając realizację zadań i minimalizując potrzebę tworzenia dużych zespołów do zarządzania rutynowymi zadaniami, firmy mogą przeznaczyć środki na innowacje, badania i bardziej strategiczne przedsięwzięcia.

d. Prawdziwy przypadek:
Rozważmy firmę, która wcześniej potrzebowała trzech pracowników do ręcznego wprowadzania i zarządzania danymi. Dzięki narzędziom do automatyzacji Salesforce można nie tylko poprawić dokładność wprowadzania danych, firma może stwierdzić, że potrzebuje tylko jednego pracownika nadzorującego system, co prowadzi do znacznych oszczędności kosztów bez uszczerbku dla wydajności i jakości.

Automatyzacja, wspierana przez usługi IT, takie jak Salesforce, to nie tylko nowoczesna wygoda — to strategiczna dźwignia, którą firmy mogą wykorzystać, aby osiągnąć doskonałość operacyjną przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Rozwiązania oparte na chmurze i jej zalety

Gwałtowny rozwój chmury obliczeniowej niezaprzeczalnie zmienił sposób, w jaki firmy postrzegają swoją infrastrukturę IT i zarządzają nią. Firmy, które nie są już ograniczone fizycznymi ograniczeniami sprzętu lokalnego, mogą cieszyć się nowo odkrytą elastycznością i skalowalnością, a wszystko to przy jednoczesnej kontroli kosztów.

a. Definicja chmury:
Przetwarzanie w chmurze odnosi się do świadczenia usług obliczeniowych — w tym serwerów, pamięci masowych, baz danych i innych — za pośrednictwem Internetu lub „chmury”. Wykorzystując moc chmury, firmy mogą uzyskać dostęp do ogromnych zasobów obliczeniowych bez wydatków kapitałowych związanych z posiadaniem i utrzymaniem fizycznych centrów danych.

b. Salesforce: lider w zakresie technologii chmurowej:
Jako jedna z czołowych platform opartych na chmurze Salesforce jest przykładem transformacyjnego wpływu usług w chmurze. Oto, w jaki sposób użytkownicy Salesforce zyskują przewagę konkurencyjną:

 • Brak kosztów sprzętu: dzięki Salesforce firmy mogą ominąć ogromne inwestycje początkowe związane z zakupem i konserwacją sprzętu. Zamiast tego subskrybują usługi w zależności od potrzeb, zwiększając je lub zmniejszając w zależności od potrzeb operacyjnych.
 • Automatyczne aktualizacje: Salesforce regularnie udostępnia aktualizacje, zapewniając użytkownikom zawsze dostęp do najnowszych funkcji i ulepszeń zabezpieczeń bez konieczności ręcznego aktualizowania oprogramowania lub łatek.
 • Globalna dostępność: dzięki opartemu na chmurze CRM, takiemu jak Salesforce, zespoły mogą uzyskiwać dostęp do danych i współpracować w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem, że mają połączenie z Internetem.

c. Ekonomiczne zalety chmury obliczeniowej:
Korzyści finansowe wynikające z przejścia do chmury są wielorakie. Bezpośrednie oszczędności wynikają ze zmniejszenia wydatków na sprzęt i personelu IT. Co więcej, model pay-as-you-go oferowany przez wielu dostawców usług w chmurze pozwala firmom płacić tylko za usługi, z których korzystają, co prowadzi do optymalizacji wydatków.

d. Ekologiczny bonus:
Oprócz oszczędności kosztów istnieje również korzyść dla środowiska. Centra danych w chmurze są często bardziej energooszczędne niż tradycyjne. Zatem przechodząc do chmury, firmy nie tylko oszczędzają pieniądze, ale także zmniejszają swój ślad węglowy, co jest atrakcyjne dla interesariuszy dbających o środowisko.

e. Prawdziwy przypadek:
Wyobraź sobie przedsiębiorstwo średniej wielkości, które tradycyjnie wydawało znaczne kwoty na serwery, personel IT i rachunki za media za chłodzenie tych serwerów. Przechodząc na platformę chmurową Salesforce, mogliby potencjalnie zmniejszyć o połowę lub nawet o jedną czwartą te koszty, korzystając jednocześnie z dłuższego czasu pracy, większego bezpieczeństwa i elastyczności skalowania.

Przetwarzanie w chmurze to nie tylko trend technologiczny — to zmiana paradygmatu, która zapewnia zarówno doskonałość operacyjną, jak i wymierne korzyści finansowe. Platformy takie jak Salesforce ucieleśniają obietnicę chmury, zapewniając najwyższej klasy możliwości IT w zasięgu firm, niezależnie od ich wielkości i budżetu.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

W epoce, w której każde kliknięcie, przewinięcie i interakcja pozostawia cyfrowy ślad, firmy są zanurzone w danych. Jednak prawdziwa wartość nie leży w samej ilości danych, ale w wyciągniętych z nich spostrzeżeniach. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane to kompas prowadzący przedsiębiorstwa przez często wzburzone morza rynku, zapewniający im utrzymanie obranego kursu i zachowanie konkurencyjności.

a. Potęga świadomych decyzji:
Dawno minęły czasy, kiedy firmy polegały wyłącznie na intuicji lub przeszłych doświadczeniach. Dzięki analizie danych firmy mogą dokonywać świadomych wyborów w oparciu o rzeczywiste, namacalne dowody. Niezależnie od tego, czy chodzi o identyfikację trendów rynkowych, zrozumienie preferencji klientów czy przewidywanie wyników sprzedaży, dane odgrywają niezastąpioną rolę.

b. Salesforce: przekształcanie danych w przydatne spostrzeżenia:
Salesforce stoi na czele innowacji opartych na danych. Oto w jaki sposób:

 • Raporty i pulpity nawigacyjne (Dashboardy): Dzięki Salesforce firmy mogą dostosowywać raporty i pulpity nawigacyjne dostosowane do swoich unikalnych potrzeb, dzięki czemu zawsze mają pewność, że zawsze mają dostęp do kluczowych wskaźników (KPI).
 • Analityka predykcyjna z Einsteinem: Salesforce Einstein wykorzystuje sztuczną inteligencję do prognozowania trendów, rekomendowania kolejnych najlepszych działań i automatyzowania rutynowych zadań związanych z danymi, zwiększając w ten sposób wydajność i precyzję.
 • Zintegrowana platforma: dzięki rozległemu ekosystemowi, Salesforce umożliwia bezproblemową integrację różnych źródeł danych, zapewniając firmom 360-stopniowy widok na swoje operacje i klientów.

c. Finansowe zalety strategii opartych na danych:
Wykorzystanie danych może na wiele sposobów prowadzić do znacznych oszczędności. Identyfikując nieefektywności, optymalizując alokację zasobów i wyprzedzając wyzwania, firmy mogą uniknąć kosztownych błędów. Co więcej, zrozumienie zachowań i preferencji klientów może prowadzić do bardziej ukierunkowanych (a tym samym opłacalnych) inicjatyw marketingowych i badawczo-rozwojowych.

d. Przykład z życia:
Weźmy pod uwagę firmę wprowadzającą na rynek nowy produkt. Zamiast przeprowadzać szeroką kampanię marketingową, korzystają z narzędzi Salesforce do identyfikowania swojej podstawowej grupy demograficznej i odpowiedniego dostosowywania działań marketingowych. To ukierunkowane podejście nie tylko zwiększa szanse na udaną premierę, ale robi to za ułamek kosztów szerszej, bardziej ogólnej kampanii.

Podejmowanie decyzji w oparciu o dane nie jest już luksusem — jest koniecznością w naszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym. Platformy takie jak Salesforce demokratyzują dostęp do analiz danych, zapewniając każdej firmie, niezależnie od wielkości, możliwość dokonywania świadomych i opłacalnych wyborów.

Poprawa komunikacji i ulepszona współpraca

W skomplikowanym gobelinie współczesnego biznesu efektywna komunikacja i współpraca to nici, które splatają zespoły, umożliwiając im stworzenie czegoś większego niż suma ich części. Zwłaszcza w epoce pracy zdalnej i globalnych zespołów wykorzystanie odpowiednich narzędzi, aby zapewnić wszystkim łączność i współpracę, jest nie tylko korzystne, ale wręcz niezbędne.

a. Filary produktywności:
Komunikacja i współpraca to coś więcej niż tylko modne hasła. Stanowią one podstawę samej istoty produktywności, zapewniając, że zespoły niezależnie od ich fizycznej lokalizacji pozostają zsynchronizowane, dzielą się spostrzeżeniami i pracują na rzecz jednolitych celów.

b. Rola Salesforce w łączeniu luk:
Salesforce, zawsze zwracający uwagę na niuanse współczesnej dynamiki pracy, oferuje szereg narzędzi dostosowanych do usprawnienia komunikacji i współpracy:

 • Chatter: Ta korporacyjna sieć społecznościowa wbudowana w Salesforce umożliwia zespołom łączenie się, udostępnianie aktualizacji, omawianie projektów, a nawet współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym. To tak, jakby mieć dedykowaną platformę mediów społecznościowych dla swojej firmy, dzięki której wszyscy zawsze będą na bieżąco.
 • Quip: to platforma współpracy zintegrowana z Salesforce, na której zespoły mogą współedytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i slajdy, a wszystko to przy jednoczesnym prowadzeniu rozmowy w tym samym obszarze roboczym.
 • Salesforce Anywhere: to narzędzie umożliwia zespołom współpracę bezpośrednio w rekordach Salesforce, dzięki czemu czat w czasie rzeczywistym i edycja dokumentów stają się płynną częścią systemu CRM.

c. Korzyści finansowe wynikające z płynnej współpracy:
Skuteczne narzędzia komunikacji i współpracy mogą prowadzić do wymiernych oszczędności. Mniejszy bałagan w e-mailach, mniej spotkań i przyspieszenie harmonogramu projektów – wszystko to skutkuje zaoszczędzonymi godzinami, co przekłada się na zaoszczędzone pieniądze. Co więcej, jasna komunikacja może zapobiec kosztownym nieporozumieniom i błędom.

d. Przykład z życia:
Weźmy pod uwagę międzynarodową korporację koordynującą wprowadzenie produktu na rynek w pięciu krajach. Bez solidnych narzędzi do współpracy musieliby żonglować wieloma wątkami e-maili, stawiać czoła wyzwaniom związanym z strefą czasową, a być może nawet borykać się z źle dopasowanymi strategiami. Jednak dzięki narzędziom takim jak Chatter i Quip cały zespół — obejmujący różne kontynenty — może pracować tak, jakby znajdował się w tym samym pomieszczeniu, zapewniając zsynchronizowany start bez nadmiernych kosztów związanych z tradycyjnymi metodami komunikacji.


W dzisiejszym połączonym świecie wspieranie skutecznej komunikacji i współpracy nie polega tylko na utrzymywaniu zadowolenia zespołów — ale na zwiększaniu wydajności, innowacyjności i, co najważniejsze, oszczędności. Dzięki platformom takim jak Salesforce firmy są doskonale przygotowane do wykorzystania pełnego potencjału swoich zespołów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Podsumowując

W trakcie tej wstępnej eksploracji zaobserwowaliśmy, jak odpowiednie usługi IT mogą dokonać transformacji. Automatyzując zadania, wykorzystując moc chmury, podejmując świadome decyzje na podstawie danych i usprawniając współpracę w zespole, firmy nie tylko zwiększają swoją efektywność operacyjną, ale także znacznie redukują koszty. Jednak to dopiero wierzchołek góry lodowej. Bądź na bieżąco z drugą częścią naszej serii, w której zagłębimy się w szczegóły, badając, w jaki sposób firmy mogą w większym stopniu wykorzystywać IT do wspierania wzrostu, zapewniania bezpieczeństwa i ciągłego wprowadzania innowacji. Nie przegap tego!

Zaintrygował Cię transformacyjny potencjał usług IT? NEXELERO może pomóc Twojej firmie wykorzystać te zalety. Skontaktuj się z nami już dziś i wyruszmy razem w tę podróż napędzaną wydajnością. I pamiętajcie, ta eksploracja jeszcze się nie skończyła. Dołącz do nas w części 2, w której odkrywamy jeszcze więcej sposobów optymalizacji kosztów i usprawnienia operacji biznesowych.

Zespół NEXELERO