Budowanie biznesu zorientowanego na klienta dzięki Salesforce Service Cloud

Budowanie biznesu zorientowanego na klienta dzięki Salesforce Service Cloud

December 4, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Odkryj, jak Salesforce Service Cloud przekształca obsługę klienta w strategiczną przewagę dla firmy zorientowanej na klienta, dzięki NEXELERO – Twojemu partnerowi Salesforce.

CRM

Salesforce

Service Cloud

Budowanie biznesu zorientowanego na klienta dzięki Salesforce Service Cloud

W dzisiejszym szybko rozwijającym się krajobrazie cyfrowym, w którym preferencje klientów i dynamika rynku zmieniają się niemal z dnia na dzień, budowanie biznesu zorientowanego na klienta to nie tylko opcja – to konieczność. Koncentracja na kliencie polega na umieszczeniu klientów w sercu strategii biznesowej i zapewnieniu, że każda decyzja, proces i usługa mają na celu ulepszenie ich doświadczenia i zwiększenie satysfakcji.

Jak jednak skutecznie przekuć tę filozofię w praktykę? Odpowiedź leży w wykorzystaniu odpowiedniej technologii w celu usprawnienia, personalizacji i podniesienia poziomu obsługi klienta. W tym miejscu wkracza Salesforce Service Cloud — potężne narzędzie, które nie tylko upraszcza procesy obsługi klienta, ale także przekształca je w kontakty z klientami, które mają znaczenie.

W tym poście przyjrzymy się, w jaki sposób Salesforce Service Cloud może stać się kamieniem węgielnym Twojej strategii tworzenia biznesu zorientowanego na klienta. Od zarządzania interakcjami z klientami po dostarczanie wnikliwych analiz — Salesforce Service Cloud umożliwia firmom nie tylko spełnianie, ale nawet przekraczanie oczekiwań klientów. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób ta platforma może być Twoim sprzymierzeńcem w drodze do modelu biznesowego prawdziwie skoncentrowanego na kliencie.

Zrozumienie modelu biznesu zorientowanego na klienta

Co to znaczy być zorientowanym na klienta?

Bycie zorientowanym na klienta oznacza coś więcej niż zapewnianie mu doskonałej obsługi; chodzi o zorientowanie całej strategii biznesowej wokół potrzeb i preferencji klientów. Takie podejście wymaga głębokiego zrozumienia klientów — poznania ich pragnień, słabych punktów i sposobu, w jaki wchodzą w interakcję z Twoją marką w różnych punktach kontaktu. Firma zorientowana na klienta nie tylko reaguje na opinie klientów, ale aktywnie przewiduje ich potrzeby, ustanawiając standardy obsługi klienta wykraczające daleko poza normę.

Zmiana dynamiki rynku

Era cyfrowa zrewolucjonizowała sposób, w jaki firmy komunikują się ze swoimi klientami. W świecie, w którym klienci mają większy wybór i głośniejszy głos niż kiedykolwiek wcześniej, firmy nie mogą już sobie pozwolić na skupianie się na produkcie. Zwrot w kierunku koncentracji na kliencie wynika z potrzeby budowania trwałych relacji z klientami, zapewniających lojalność na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Wyzwania związane z osiągnięciem koncentracji na kliencie

Przejście na model zorientowany na klienta wiąże się z wyzwaniami. Wymaga całościowej zmiany kultury, procesów i narzędzi organizacji. Firmy muszą rozbić silosy między działami, zapewniając płynny przepływ informacji o klientach w całej organizacji. Muszą także skutecznie wykorzystywać dane, aby uzyskać wgląd w zachowania i preferencje klientów. Ostatecznym celem jest stworzenie jednolitego, kompleksowego spojrzenia na klienta, które wpływa na wszystkie decyzje biznesowe.

Funkcje Salesforce Service Cloud

Przegląd Salesforce Service Cloud

Salesforce Service Cloud to solidna aplikacja do obsługi klienta, która umożliwia firmom zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta. Zbudowany na platformie Salesforce, płynnie integruje się z innymi aplikacjami Salesforce, zapewniając kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wszystkimi aspektami obsługi i wsparcia klienta.

Kluczowe funkcje wspierające strategie zorientowane na klienta

 1. Zarządzanie sprawami i śledzenie postępu: Salesforce Service Cloud zapewnia wydajne narzędzia do śledzenia i zarządzania sprawami związanymi z obsługą klienta. Od rejestrowania problemów klientów po śledzenie ich rozwiązań — gwarantuje, że każde zapytanie klienta zostanie rozpatrzone w sposób terminowy i zorganizowany.
 2. Automatyzacja: automatyzacja jest sercem Salesforce Service Cloud. Pozwala firmom automatyzować rutynowe zadania, zapewniając członkom zespołu możliwość skupienia się na bardziej złożonych potrzebach klientów. Wydajność ta prowadzi do szybszego czasu reakcji i bardziej spersonalizowanych interakcji z klientami.
 3. Wielokanałowa obsługa: dzisiejsi klienci wchodzą w interakcję z firmami za pośrednictwem różnych kanałów. Salesforce Service Cloud oferuje możliwości wielokanałowe, umożliwiając firmom zarządzanie interakcjami z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, mediów społecznościowych i czatu na żywo z jednej platformy.
 4. Statystyki oparte na sztucznej inteligencji: wykorzystując sztuczną inteligencję, Salesforce Service Cloud zapewnia cenny wgląd w zachowania i preferencje klientów. Ta funkcja pomaga firmom przewidywać potrzeby klientów i odpowiednio dostosowywać swoje usługi.
 5. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i raporty: dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym i szczegółowym funkcjom raportowania firmy mogą monitorować kluczowe wskaźniki wydajności i uzyskać kompleksową wiedzę na temat swoich operacji związanych z obsługą klienta.

Poprawa doświadczenia klienta

Funkcje Salesforce Service Cloud mają na celu nie tylko usprawnienie procesów obsługi klienta, ale także poprawę ogólnego doświadczenia klienta. Zapewniając szybką, wydajną i spersonalizowaną obsługę, firmy mogą budować silniejsze i bardziej znaczące relacje ze swoimi klientami.

Zastosowania i korzyści w świecie rzeczywistym

Historie sukcesu z Salesforce Service Cloud

Wdrożenie Salesforce Service Cloud przyniosło rewolucyjne rezultaty dla firm z różnych branż. W tym miejscu przyjrzymy się kilku studiom przypadków, które pokazują wymierne korzyści tego potężnego narzędzia.

 1. Większe zadowolenie klientów: firma zajmująca się sprzedażą detaliczną wdrożyła Salesforce Service Cloud w celu zarządzania zapytaniami i skargami klientów. W rezultacie zaobserwowali znaczny wzrost poziomu zadowolenia klientów dzięki szybszemu czasowi reakcji i bardziej spersonalizowanym interakcjom z klientami.
 2. Większa wydajność: firma świadcząca usługi finansowe wykorzystała Salesforce Service Cloud do automatyzacji procesów obsługi klienta. Doprowadziło to do skrócenia czasu rozwiązywania spraw o 30%, umożliwiając zespołowi obsługę większej liczby zapytań i poprawę ogólnej wydajności.
 3. Podejmowanie decyzji w oparciu o dane: podmiot świadczący opiekę zdrowotną wykorzystał spostrzeżenia AI z Salesforce Service Cloud, aby lepiej zrozumieć potrzeby pacjentów. To podejście oparte na danych pomogło im dostosować usługi, co przełożyło się na lepszą opiekę nad pacjentami i ogólną satysfakcję ze świdczonych usług.

Zaobserwowane wymierne korzyści

Integracja Salesforce Service Cloud niesie ze sobą kilka kluczowych korzyści:

 • Krótszy czas reakcji: automatyzacja i scentralizowane zarządzanie sprawami prowadzą do szybszego rozwiązywania problemów klientów.
 • Wyższa satysfakcja klienta: spersonalizowane interakcje z klientami i wydajna obsługa zwiększają satysfakcję klientów co wpływa na ich lojalność.
 • Zwiększona efektywność operacyjna: spostrzeżenia dotyczące automatyzacji i sztucznej inteligencji zmniejszają ręczny nakład pracy i umożliwiają bardziej strategiczne wykorzystanie zasobów.
 • Skalowalność: Salesforce Service Cloud rośnie wraz z Twoją firmą, łatwo dostosowując się do rosnącej liczby klientów i zmieniających się potrzeb serwisowych.

Wpływ na rozwój biznesu

Korzyści z Salesforce Service Cloud wykraczają poza ulepszone wskaźniki obsługi klienta. Wspierając kulturę zorientowaną na klienta, firmy mogą osiągnąć wyższy wskaźnik utrzymania klientów, przyciągnąć nowych klientów poprzez pozytywną komunikację szeptaną, a ostatecznie pobudzić rozwój firmy.

Wdrożenie usługi Salesforce Cloud

Integrowanie Salesforce Service Cloud z operacjami biznesowymi

Przejście na Salesforce Service Cloud powinno być cęcią większej strategii i być dobrze zaplanowane, aby zapewnić wykorzystanie całego jego potencjału. Oto kluczowe kroki udanego wdrożenia:

 1. Ocena i planowanie: rozpocznij od oceny bieżących procesów obsługi klienta. Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy i ustal jasne cele, które chcesz osiągnąć dzięki Salesforce Service Cloud.
 2. Dostosowywanie i konfiguracja: Salesforce Service Cloud oferuje szerokie możliwości personalizacji. Dostosuj platformę do swoich konkretnych potrzeb biznesowych, biorąc pod uwagę takie aspekty, jak automatyzacja przepływu pracy, kanały interakcji z klientami i zarządzanie danymi.
 3. Migracja danych: jeśli przenosisz się z innego systemu, dokładnie zaplanuj migrację istniejących danych obsługi klienta do Salesforce Service Cloud. Zapewnij integralność danych i minimalne zakłócenia podczas migracji.
 4. Szkolenie i przyjęcie pracowników: szkolenie zespołu ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia. Przeprowadź kompleksowe szkolenie dotyczące efektywnego korzystania z nowego systemu. Zachęcaj do przyjęcia, demonstrując korzyści i wydajność, jakie przynosi platforma.
 5. Ciągłe doskonalenie: wdrażaj mechanizmy informacji zwrotnej, aby stale udoskonalać procesy obsługi klienta. Skorzystaj z narzędzi analitycznych i raportowych Salesforce Service Cloud, aby monitorować wydajność i identyfikować obszary wymagające dalszej poprawy.

Wskazówki dotyczące sprawnego wdrożenia

 • Rozpocznij na małą skalę i ją zwiększaj: rozpocznij od wdrożenia pilotażowego, aby zarządzać ryzykiem i uczyć się na podstawie początkowych doświadczeń.
 • Zaangażuj zainteresowane strony: zaangażuj wszystkich odpowiednich interesariuszy, w tym pracowników obsługi klienta i personel IT, w proces wdrażania.
 • Poproś o pomoc eksperta: rozważ współpracę z konsultantem lub ekspertem Salesforce, aby zapewnić płynniejsze wdrożenie.

Dopasowanie do potrzeb biznesowych

Kluczem do udanego wdrożenia jest zapewnienie, że Salesforce Service Cloud jest zgodny z Twoimi unikalnymi potrzebami i celami biznesowymi. Dostosuj platformę, aby uzupełniała istniejące procesy, jednocześnie mając na celu poprawę obsługi klienta i wydajności operacyjnej.

Najlepsze praktyki maksymalizacji wpływu

Efektywne wykorzystanie Salesforce Service Cloud

Aby w pełni wykorzystać możliwości Salesforce Service Cloud i osiągnąć model biznesowy zorientowany na klienta, rozważ poniższe najlepsze praktyki:

 1. Wykorzystaj analizę danych: korzystaj z narzędzi analitycznych i raportowych dostępnych w Salesforce Service Cloud, aby uzyskać wgląd w zachowania klientów i wydajność usług. Dane te mogą pomóc w podejmowaniu strategicznych decyzji i pomóc w lepszym dostosowaniu usług do potrzeb klientów.
 2. Skoncentruj się na personalizacji: wykorzystaj informacje o klientach i spostrzeżenia dostępne w Salesforce Service Cloud, aby zapewnić spersonalizowane doświadczenia. Dostosowane interakcje nie tylko zwiększają satysfakcję klientów, ale także budują ich lojalność.
 3. Zachęcaj do współpracy w zespole: funkcje współpracy Salesforce Service Cloud mogą wypełnić luki między działami. Zachęć swój zespół do dzielenia się informacjami i wspólnej pracy nad zapewnieniem spójnej obsługi klienta.
 4. Automatyzuj strategicznie: identyfikuj powtarzalne zadania, które można zautomatyzować, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów. Upewnij się jednak, że automatyzacja nie zagraża osobistemu kontaktowi z klientami.
 5. Ciągła informacja zwrotna i adaptacja: stwórz pętlę informacji zwrotnej ze swoimi klientami i pracownikami. Skorzystaj z tych spostrzeżeń, aby stale ulepszać swoje procesy i dostosowywać funkcje Salesforce Service Cloud do zmieniających się potrzeb biznesowych.
 6. Bądź na bieżąco dzięki nowym funkcjom i aktualizacjom: Salesforce często aktualizuje swoją platformę o nowe funkcje i ulepszenia. Informuj swój zespół i szkol go w zakresie tych aktualizacji, aby mieć pewność, że wykorzystujesz pełny potencjał chmury usług.

Dostosowywanie strategii w oparciu o opinie klientów i analizę danych

Kluczowym aspektem podejścia skoncentrowanego na kliencie jest zdolność do adaptacji i ewolucji w oparciu o opinie klientów i spostrzeżenia oparte na danych. Regularnie przeglądaj interakcje z klientami i wskaźniki usług, aby zidentyfikować trendy, preferencje i obszary wymagające poprawy.

Podsumowując

W stale zmieniającym się krajobrazie oczekiwań klientów i transformacji cyfrowej przyjęcie podejścia zorientowanego na klienta to nie tylko przewaga konkurencyjna – to podstawowa konieczność biznesowa. Salesforce Service Cloud okazuje się potężnym sojusznikiem w tej strategii, zapewniając narzędzia i spostrzeżenia potrzebne do podniesienia doświadczeń klientów na nowy poziom.

Integrując Salesforce Service Cloud ze swoimi operacjami biznesowymi, nie tylko poprawiasz wskaźniki obsługi klienta; dokonujesz strategicznej inwestycji w przyszłość swojej firmy. Zdolność rozumienia i przewidywania potrzeb klientów, usprawniania procesów obsługi i ciągłego dostosowywania się w oparciu o informacje zwrotne w czasie rzeczywistym stawia Twoją firmę na czele zadowolenia i lojalności klientów.

Jak już ustaliliśmy, droga do modelu biznesowego zorientowanego na klienta za pomocą Salesforce Service Cloud wymaga starannego planowania, wdrażania strategicznego i zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Niezależnie od tego, czy chodzi o spersonalizowane interakcje z klientami, wydajne procesy obsługi czy spostrzeżenia oparte na danych, Salesforce Service Cloud oferuje ścieżkę, która nie tylko spełnia, ale przekracza oczekiwania klientów.

Era cyfrowa wymaga, aby firmy nie tylko słuchały swoich klientów, ale także aktywnie z nimi współpracowały, aby kształtować niezapomniane i pozytywne doświadczenia. Salesforce Service Cloud jest drogowskazem dla tych, którzy chcą, aby skupienie się na kliencie stało się podstawą ich etosu biznesowego.

Czy jesteś gotowy na transformację obsługi klienta i zbudowanie biznesu bardziej zorientowanego na klienta? Poznaj możliwości Salesforce Service Cloud. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zaplanować demonstrację i zrobić pierwszy krok w kierunku ponownego zdefiniowania relacji z klientami.

Zespół NEXELERO