7 Sposobów na Dostosowanie Salesforce dla Twojej Firmy

7 Sposobów na Dostosowanie Salesforce do Twojej Firmy

July 10, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Odkryj, jak dostosować Salesforce do potrzeb Twojego biznesu za pomocą naszych 7 kluczowych strategii. NEXELERO, jako partner Salesforce, prowadzi Cię przez każdy krok.

Salesforce

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu, kluczowe znaczenie mają efektywność, adaptowalność i innowacyjne myślenie. Rozpoznając to, coraz więcej organizacji z różnych branż zwraca się do Salesforce, platformy Customer Relationship Management (CRM) numer jeden na Świecie.

Moc Salesforce nie leży po prostu w jego wszechstronnych funkcjach i możliwościach „prosto z pudełka”. Przeciwnie, jego moc tkwi w wysoce konfigurowalnej naturze, która pozwala firmom dostosować rozwiązania CRM do swoich unikalnych potrzeb, operacji i celów. Kiedy Salesforce jest poprawnie dostosowany, przekształca się z prostego narzędzia w potężny silnik napędzający wzrost biznesu, satysfakcję klienta i ogólną doskonałość organizacyjną.

W NEXELERO, jako oficjalny partner Salesforce, zdobyliśmy bogate doświadczenie i dogłębną wiedzę w poruszaniu się po zawiłościach dostosowywania Salesforce. Naszą misją jest wypełnienie luki między Twoimi konkretnymi potrzebami biznesowymi a możliwościami Salesforce, umożliwiając Ci pełne wykorzystanie potencjału platformy.

7 Sposobów na Dostosowanie Salesforce do Twojej Firmy

W tym kompleksowym przewodniku, zagłębimy się w siedem kluczowych sposobów dostosowania Salesforce do Twoich specyficznych potrzeb biznesowych, wytyczając drogę do przekształcenia Salesforce w spersonalizowane, wysoko wydajne i efektywne rozwiązanie biznesowe.

1. Niestandardowe Obiekty i Pola

U podstaw możliwości dostosowania Salesforce leżą niestandardowe obiekty i pola - podstawowe elementy konstrukcyjne, które pozwalają dostosować platformę CRM do przechowywania, przetwarzania i zdobywania informacji unikalnych dla Twojego biznesu.

Niestandardowy obiekt działa podobnie do dowolnego standardowego obiektu Salesforce, takiego jak Leads czy Accounts. Jednakże, oferuje on wyraźną przewagę - jest zaprojektowany do przechowywania informacji, które są specyficzne i istotne dla Twoich unikalnych procesów biznesowych. To mogą być unikalne identyfikatory dla Twoich produktów, dodatkowe dane demograficzne na temat twoich klientów, czy nawet niestandardowe wskaźniki KPI, które śledzi twój biznes.

Z kolei niestandardowe pola są sposobem na rozszerzenie możliwości zarówno standardowych, jak i niestandardowych obiektów. Pozwalają one na zdobywanie dodatkowych unikalnych danych, które nie mieszczą się w predefiniowanej strukturze obiektów Salesforce. Na przykład, jeżeli Twój biznes oferuje spersonalizowane usługi konsultingowe, możesz chcieć stworzyć niestandardowe pole w obiekcie Opportunity, aby zdobyć informacje o pakiecie konsultingowym, który wybrał klient.

Stworzenie niestandardowych obiektów i pól można zrealizować za pomocą menu Ustawienia Salesforce, nie wymaga to kodowania i dużej wiedzy technicznej. Niemniej jednak, wymagane jest ostrożne podejście do decyzji, które obiekty i pola utworzyć. Zrozumienie Twoich potrzeb biznesowych, procesów i relacji między danymi jest kluczowe do stworzenia funkcjonalnej, uporządkowanej i efektywnej struktury Salesforce.

NEXELERO, z jego rozległym doświadczeniem i wiedzą o Salesforce, może cię poprowadzić przez ten proces, pomagając ci zaprojektować strukturę, która dokładnie odzwierciedla Twój unikalny model biznesowy i dostarcza wartość, dostarczając dokładne, istotne i aktualne informacje.

2. Dostosowywanie Interfejsu Użytkownika

Interfejs użytkownika (UI) odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu interakcji pomiędzy użytkownikami a platformą Salesforce. Dzięki możliwości dostosowania Salesforce, można modyfikować standardowy interfejs użytkownika, aby lepiej dostosować go do indywidualnych potrzeb Twojej firmy i pracowników.

Salesforce oferuje szereg narzędzi do dostosowywania interfejsu użytkownika, takich jak Strony Aplikacji, Strony Rekordów, Strony Komponentów oraz Strony Domowe. Te narzędzia pozwalają na projektowanie spersonalizowanych stron z interaktywnymi elementami, takimi jak listy, karty, grafiki i inne. Dodatkowo, interfejs można dostosować do konkretnej roli lub profilu użytkownika, co oznacza, że różni użytkownicy mogą widzieć różne wersje strony w zależności od swojego zadania lub funkcji.

Ale zaprojektowanie intuicyjnego i efektywnego interfejsu użytkownika wymaga więcej niż tylko technicznej wiedzy o narzędziach dostosowywania Salesforce. Wymaga to także zrozumienia potrzeb, preferencji i zachowań użytkowników oraz sposobu, w jaki będą korzystać z platformy.

NEXELERO posiada doświadczenie w dostosowywaniu interfejsów użytkowników dla różnych branż i organizacji. Nasz zespół ekspertów może pomóc Ci w zaprojektowaniu interfejsu użytkownika, który nie tylko jest estetycznie atrakcyjny, ale także funkcjonalny, intuicyjny i skierowany na spełnienie Twoich konkretnych potrzeb biznesowych.

3. Automatyzacja Procesów

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym kluczowe są prędkość i precyzja. Automatyzacja procesów pracy w Salesforce może pomóc Ci zyskać przewagę, automatyzując standardowe wewnętrzne procedury, oszczędzając tym samym czas, redukując błędy i zwiększając ogólną wydajność.

Salesforce oferuje kluczowe narzędzie do automatyzacji procesów pracy: Workflow Rules. Narzędzie pozwalaja Ci na automatyzację standardowych wewnętrznych procedur i procesów bez konieczności pisania choćby jednej linijki kodu. Składa się ono z dwóch głównych komponentów: kryteriów (lub reguł) i akcji. Kryteria definiują warunki, które muszą zostać spełnione, a akcje są tym, co się dzieje, gdy te warunki są spełnione.

Workflow Rules oferuje wizualne podejście do tworzenia automatycznych procesów. Interfejs pozwala na tworzenie całych procesów pracy, łącząc różne kryteria i akcje w schemat przypominający diagram przepływu, co ułatwia wizualizację i zrozumienie procesu.

Jednak efektywna automatyzacja procesów pracy wymaga głębokiego zrozumienia procesów biznesowych Twojej firmy. To kluczowe, aby zmapować procesy, zidentyfikować wąskie gardła i zrozumieć, gdzie automatyzacja może przynieść wartość. Jest też niezbędne, aby zaprojektować procesy pracy w taki sposób, aby mogły ewoluować wraz z rozwojem i zmianami w twoim biznesie.

Dzięki doświadczeniu i wiedzy NEXELERO w zakresie dostosowywania Salesforce, możemy przeprowadzić Cię przez proces tworzenia efektywnej automatyzacji procesów. Rozumiejąc Twoje procesy biznesowe i identyfikując obszary do automatyzacji, możemy pomóc Ci wykorzystać narzędzia automatyzacji Salesforce do poprawy efektywności, redukcji błędów i zwiększenia wydajności.

4. Niestandardowe Raporty i Dashboardy

Dane są życiodajną siłą współczesnych firm, ale surowe dane same w sobie niewiele znaczą. To interpretacja tych danych na wartościowe informacje, które napędzają wzrost firmy, jest kluczowe. Tutaj pojawiają się niestandardowe raporty i dashboardy (pulpity) Salesforce.

Niestandardowe raporty pozwalają przesiać dane Salesforce i przedstawić je w zorganizowany i znaczący sposób. Salesforce oferuje potężny kreator raportów, który pozwala tworzyć szczegółowe raporty według Twoich specyficznych wymagań. Możesz zdefiniować filtry, grupowania, a nawet układ raportu, aby najlepiej spełniał Twoje potrzeby.

Jednakże, nawet najlepszy raport czasami może być przytłaczający ilością danych, które prezentuje. Tu pojawiają się pulpity. Pulpity są wizualną reprezentacją danych, co ułatwia ich zrozumienie i interpretację. Salesforce umożliwia tworzenie pulpitów, które prezentują dane w formie wykresów, diagramów, map, tabel i innych grafik, co pozwala zrozumieć dane na pierwszy rzut oka.

Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę sprzedaży, monitorowanie wskaźników wydajności czy śledzenie tendencji rynkowych, niestandardowe raporty i pulpity mogą dostarczyć cennych informacji, które pomogą Ci podejmować świadome decyzje biznesowe.

NEXELERO ma doświadczenie w tworzeniu niestandardowych raportów i pulpitów dla różnych organizacji. Zrozumienie Twoich potrzeb informacyjnych, procesów biznesowych i decyzji strategicznych pozwala nam zaprojektować i wdrożyć system raportowania, który dostarcza dokładnych, aktualnych i wartościowych informacji.

5. Aplikacje Salesforce

Salesforce AppExchange to rynek gotowych do zainstalowania aplikacji zaprojektowanych w celu rozszerzenia możliwości Salesforce. Zawiera ponad 5000 rozwiązań, od aplikacji obsługujących określone zadania, takie jak marketing e-mailowy i zarządzanie projektami, po aplikacje obsługujące określone branże, takie jak opieka zdrowotna lub nieruchomości.

Piękno AppExchange polega na tym, że pozwala dodawać funkcje do instancji Salesforce bez żadnego kodowania. Możesz przeglądać rynek, znaleźć aplikację odpowiadającą Twoim potrzebom i zainstalować ją za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Pozwala to na szybkie i efektywne rozszerzenie możliwości CRM.

Chociaż istnieje wiele aplikacji do wyboru, bardzo ważne jest, aby wybrać te, które naprawdę odpowiadają Twoim potrzebom biznesowym i dobrze integrują się z istniejącą konfiguracją Salesforce. Doświadczony zespół NEXELERO może przeprowadzić Cię przez ten proces. Pomożemy Ci zidentyfikować Twoje potrzeby, znaleźć odpowiednie aplikacje spełniające te potrzeby oraz upewnić się, że są one poprawnie zainstalowane i skonfigurowane.

6. Integracje

Salesforce to potężne narzędzie, ale jego prawdziwa moc zostaje odblokowana, gdy jest zintegrowana z innym oprogramowaniem używanym w Twojej firmie. Od narzędzi do automatyzacji marketingu i usług e-mail po oprogramowanie księgowe i platformy mediów społecznościowych, Salesforce można zintegrować z szeroką gamą systemów zewnętrznych.

Integracje Salesforce umożliwiają synchronizację danych między systemami, tworząc pojedynczą, ujednoliconą platformę, na której można uzyskać dostęp do wszystkich danych i zarządzać nimi. Eliminuje to silosy danych, zmniejsza ryzyko błędów i pozwala na bardziej efektywne zarządzanie danymi.

Jednak integracje mogą być złożone i wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej oraz starannego planowania. Zespół ekspertów NEXELERO może uprościć ten proces. Dzięki naszej znajomości API Salesforce i doświadczeniu w pracy z różnymi platformami oprogramowania, możemy pomóc Ci stworzyć bezproblemowe integracje, które zwiększą wydajność i usprawnią Twoje działania.

7. Wdrożenie Salesforce Community

W erze cyfrowej interakcja i zaangażowanie są kluczem do budowania silnych relacji z klientami, partnerami i pracownikami. Salesforce Community to potężne narzędzie, które może pomóc w rozwijaniu tych relacji.

Salesforce Community to platforma społecznościowa w ramach Salesforce, która pozwala łączyć się z klientami, partnerami i pracownikami w nowy i angażujący sposób. Możesz tworzyć niestandardowe społeczności wokół marki, które zapewniają platformę do interakcji, współpracy i zaangażowania.

Jednak stworzenie odnoszącej sukcesy społeczności wymaga czegoś więcej niż tylko wiedzy technicznej. Wymaga zrozumienia interesariuszy, ich potrzeb i sposobów jak najlepszego ich zaangażowania. Dzięki doświadczeniu NEXELERO w budowaniu społeczności Salesforce możemy przeprowadzić Cię przez proces planowania, tworzenia i zarządzania odnoszącą sukcesy społecznością.

Podsumowanie

Salesforce sprawdził się jako solidna i wszechstronna platforma, która może zaspokoić różnorodne potrzeby firm. Aby jednak naprawdę wykorzystać jego potencjał, firmy muszą dostosować go do swoich unikalnych potrzeb, i tu właśnie wchodzi w grę dostosowanie Salesforce. Dostosowując Salesforce, możesz stworzyć rozwiązanie CRM, które nie tylko spełnia Twoje obecne wymagania biznesowe, ale także rozwija się i dostosowuje do zmieniających się potrzeb.

W NEXELERO rozumiemy zawiłości związane dostosowywaniem Salesforce. Nasze doświadczenie i wiedza obejmują tworzenie niestandardowych obiektów i pól, dostosowywanie interfejsu użytkownika, automatyzację przepływów pracy, tworzenie niestandardowych raportów i pulpitów nawigacyjnych, wdrażanie aplikacji Salesforce, integrowanie Salesforce z innymi systemami oraz wdrażanie społeczności Salesforce. Dzięki temu wszechstronnemu zrozumieniu możliwości Salesforce jesteśmy przygotowani, aby poprowadzić Cię na drodze do dostosowania Salesforce, zapewniając odblokowanie pełnego potencjału platformy i poprowadzenie Twojej firmy na nowy poziom sukcesu.

Dostosowanie Salesforce może być zniechęcającym zadaniem, ale przy odpowiednich wskazówkach i wsparciu może stać się siłą napędową sukcesu Twojej firmy. W NEXELERO dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić te wskazówki i wsparcie, pomagając Ci poruszać się po złożoności dostosowywania Salesforce i przekształcać Salesforce z narzędzia w strategiczny zasób dla Twojej firmy. Razem możemy pomóc Ci uwolnić pełny potencjał Salesforce i doprowadzić Twoją firmę do większego sukcesu.

Zespół NEXELERO