5 sposobów na poprawę obsługi klienta dzięki Salesforce CRM

5 sposobów na poprawę obsługi klienta dzięki Salesforce CRM

October 4, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Odblokuj potencjał obsługi klienta z NEXELERO – Twojemu przewodnikowi po maksymalnym wykorzystaniu Salesforce CRM. Stwórzmy przyszłość pełną zachwytu Twoich klientów.

Salesforce

Customer Service

Service Cloud

Artificial Intelligence

5 sposobów na poprawę obsługi klienta dzięki Salesforce CRM

W krajobrazie cyfrowym, w którym oczekiwania klientów stale rosną, firmy nieustannie szukają sposobów, aby nie tylko spełnić, ale nawet przekroczyć oczekiwania, tworząc w ten sposób niezrównane doświadczenia swoich klientów. Powiedzenie, że „klient jest królem”, nigdy nie było bardziej aktualne, dzięki czemu obsługa klienta znalazła się na pierwszym planie priorytetów organizacji. W tym kontekście Salesforce CRM jawi się jako potężny sojusznik firm, łączący technologię i obsługę klienta w swego rodzaju symfonię, która wpływa na lepsze interakcje z klientami, usprawniając operacje i stanowiąc skarbnicę przydatnych informacji. Dzięki swoim wieloaspektowym możliwościom Salesforce wykracza poza zwykłe narzędzie i ewoluuje w kompleksowy ekosystem, który ma potencjał ożywienia i wprowadzenia innowacji w sposobie interakcji firm z klientami. W ramach tej eksploracji odkryjemy pięć kluczowych sposobów wykorzystania Salesforce CRM w celu podniesienia poziomu obsługi klienta i tworzenia doświadczeń, które będą nie tylko satysfakcjonujące, ale także przyjemnie i zapadające w pamięć Twoich klientów.

1. Usprawnienie interakcji z klientami

W epoce, w której każda interakcja z klientem jest złotą nicią wplatającą się w zawiły gobelin zarządzania relacjami, firmy nie mogą sobie pozwolić na ani jeden błąd. Usprawnione interakcje z klientami – koncepcja pozornie prosta, ale jej głębia i wpływ na satysfakcję i lojalność klientów są ogromne. Salesforce CRM skrupulatnie konsoliduje każdy punkt kontaktu, każdą komunikację i każdy niuans interakcji z klientem w jedną, dostępną i wysoce intuicyjną platformę.

Różnorodne interakcje obejmujące e-maile, rozmowy telefoniczne, wiadomości w mediach społecznościowych i inne, które kiedyś były odizolowane i niepołączone, teraz łączą się w spójny obraz, umożliwiając zespołom uzyskanie wszechstronnego wglądu w podróż i oczekiwania klienta. Salesforce eliminuje niebezpieczne luki, które mogą spowodować utratę ważnych szczegółów, zapewniając, że każda komunikacja, niezależnie od tego, czy jest to zgłoszenie uwagi, czy przekazana opinia, jest skrupulatnie rejestrowana i co najważniejsze - możliwa do rozwiązania z pozycji systemu.

W przypadku agentów usługowych ta ujednolicona perspektywa nie tylko zapewnia chronologiczną narrację o historii i interakcjach klienta, ale także zapewnia im możliwość personalizacji zaangażowania, proaktywnego rozwiązywania problemów i przewidywania przyszłych potrzeb z precyzją. Wynik? Klient czuje się ceniony, słyszany i, co ważne, rozumiany. Tworząc przyjazne środowisko, lojalność kwitnie w naturalny sposób.

Wykorzystując Salesforce, firmy otwierają przestrzeń, w której interakcje nie są zwykłymi transakcjami, ale możliwościami – pozwalają zrozumieć, nawiązać kontakt i umocnić relację, która daleko wykracza poza konwencjonalne granice usług, wkraczając w sferę prawdziwego kontaktu z klientem co przekłada się na jego satysfakcję.

2. Automatyzacja procesów obsługi klienta

W tętniącym życiem korytarzu obsługi klienta każda sekunda pulsuje znaczeniem, a każda chwila może podnieść lub pogorszyć doświadczenie klienta. W tym przypadku automatyzacja jawi się jako skuteczna strategia, która nie tylko pozwala zaoszczędzić cenny czas, ale także zwiększa spójność, dokładność i szybkość reakcji interakcji z obsługą klienta. Mając na czele Salesforce CRM, organizacje zanurzają się w rzeczywistość, w której automatyzacja wykracza poza funkcjonalność, stając się strategicznym koordynatorem interakcji z klientami i procesów wewnętrznych.

Wyobraź sobie następującą sytuację: klient rejestruje zgłoszenie do pomocy technicznej. W konwencjonalnej konfiguracji zgłoszenie to może wędrować różnymi kanałami, ryzykując opóźnienia, błędne przekierowanie lub, co gorsza, zagubienie się w otchłani i wirze innych obowiązków. Tutaj wkracza automatyzacja procesów obsługi klienta Salesforce. Zgłoszenie jest natychmiast kategoryzowane, traktowane priorytetowo i kierowane do odpowiedniego zespołu lub osoby, co gwarantuje szybkie i dokładne rozpatrzenie problemu klienta.

Co więcej, automatyzacja Salesforce wykracza poza zarządzanie zgłoszeniami i obejmuje wiele aspektów obsługi klienta – automatyczne odpowiedzi, które potwierdzają i uspokajają klientów, przypomnienia o zadaniach, które zapewniają szybką reakcję, oraz procesy wprowadzania danych, które skrupulatnie rejestrują ważne informacje bez konieczności ręcznej interwencji.

Wpływ? Agenci serwisowi, nieobciążeni powtarzalnymi, czasochłonnymi zadaniami, mogą skupić swoją energię tam, gdzie jest to naprawdę ważne – na tworzeniu wzorowych, spersonalizowanych i wywierających ogromny wpływ doświadczeń klientów. Tymczasem klienci wygrzewają się w środowisku usług, w którym ich potrzeby są szybko zaspokajane, problemy szybko rozwiązywane, a ich doświadczenia niezmiennie zachwycające, niezależnie od liczby i złożoności obsługiwanych zapytań.

Łącząc inteligentną automatyzację z obsługą klienta za pośrednictwem Salesforce, firmy nie tylko podnoszą wydajność, ale także budują interakcji z klientami, które są trwałe, mocne i niezwykle pozytywne.

3. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w Salesforce Einstein

W zawiłym tańcu obsługi klienta oczekiwanie i proaktywność często wyznaczają granicę pomiędzy zwykłą satysfakcją a absolutnym uwielbieniem. Przedstawiamy Salesforce Einstein – sztuczną inteligencję, która nie tylko reaguje na dynamikę obsługi klienta, ale inteligentnie przewiduje, uczy się i wprowadza w jej obrębie innowacje, przekształcając dane w praktyczne, przyszłościowe strategie obsługi klienta.

Wyobraź sobie scenariusz, w którym Twój zespół obsługi klienta nie tylko reaguje na przychodzące zapytania, ale je przewiduje, rozwiązując problemy czasami nawet zanim przerodzą się one w namacalne wyzwania dla Twoich klientów. Salesforce Einstein skrupulatnie analizuje dane, dostrzega wzorce i projektuje spostrzeżenia, które pozwalają Twojemu zespołowi przewidzieć potencjalne pułapki lub możliwości na ścieżce klienta, tworząc w ten sposób paradygmat usług, który wzbogacany jest predykcyjnie i proaktywnie.

Co więcej, Einstein wprowadza inteligentne kierowanie spraw, zapewniając, że zapytania klientów nie tylko będą szybko rozwiązywane, ale także kierowane do właściwych agentów – tych wyposażonych w umiejętności i wiedzę, aby skutecznie je rozwiązywać. Sztuczna inteligencja rozszerza swoje możliwości o tworzenie zautomatyzowanych, ale głęboko spersonalizowanych odpowiedzi, odpowiadając na typowe zapytania klientów z wydajnością, która zarówno oszczędza czas, jak i zwiększa skalę.

Od wykorzystania analiz predykcyjnych w celu ulepszenia strategii zaangażowania klientów po wdrażanie inteligentnych botów ułatwiających całodobową obsługę klienta, Salesforce Einstein działa nie tylko jako narzędzie, ale jako strategiczny sojusznik, stale ucząc się i ewoluując wraz z każdą interakcją z klientem.

W skrócie, wykorzystanie Salesforce Einstein umożliwia firmom przejście od reaktywnego do proaktywnie innowacyjnego modelu obsługi klienta, tworząc doświadczenia, które są nie tylko satysfakcjonujące, ale niespodziewanie zachwycające i niewiarygodnie spersonalizowane.

4. Korzystanie z Service Cloud

Wyruszenie w podróż mającą na celu zdefiniowanie obsługi klienta na nowo wymaga statku, który jest nie tylko solidny, ale także intuicyjnie zaprojektowany tak, aby rozumieć i poruszać się po zróżnicowanych falach interakcji i oczekiwań klientów. Salesforce Service Cloud jawi się jako statek, kompaktowe połączenie funkcjonalności i przewidywania, stworzony w celu podniesienia poziomu każdego aspektu podróży klienta.

Service Cloud to nie tylko rozwiązanie; to środowisko, w którym obsługa klienta wykracza poza tradycyjne granice, przekształcając się w doświadczenie, które jest płynne, wzajemnie powiązane i wyraźnie skoncentrowane na kliencie. Rozważmy na przykład możliwość stworzenia solidnej bazy wiedzy w ramach platformy. Daje to klientom możliwość samoobsługi, zapewniając im autonomiczny dostęp do informacji i rozwiązań, jednocześnie zmniejszając liczbę podstawowych zapytań kierowanych do Twojego zespołu serwisowego.

Do tego dochodzi wszechobecność łączności. Dzięki Service Cloud agenci mogą kontaktować się z klientami za pośrednictwem różnych kanałów — czatu, poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych — a wszystko to za pośrednictwem jednego, ujednoliconego interfejsu. To wielokanałowe podejście nie tylko gwarantuje, że klient będzie wspierany poprzez preferowany przez niego sposób komunikacji, ale także gwarantuje, że agenci serwisowi mają całościowy obraz wszystkich interakcji, niezależnie od kanału.

Ponadto funkcje takie jak śledzenie spraw i portale klientów torują drogę przejrzystym i komunikatywnym paradygmatom usług, dzięki którym klienci nie są pozostawieni w nieświadomości co do statusu ich zapytań lub problemów. Otrzymują aktualizacje w czasie rzeczywistym, co zapewnia przejrzystą i budującą zaufanie dynamikę usług.

Dzięki Salesforce Service Cloud firmy tworzą środowisko, w którym każda interakcja, każde rozwiązanie i każda komunikacja to nie tylko transakcja, ale strategicznie opracowany rozdział w ciągłej narracji o niezrównanej obsłudze klienta, budującej nie tylko rozwiązania, ale relacje, które trwają i ewoluują.

5. Analizowanie i doskonalenie za pomocą Salesforce Analytics

Dążenie do nienagannej obsługi klienta to ciągła podróż, utkana z wątków spójnej oceny, strategii opartej na spostrzeżeniach i niezachwianego zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Salesforce Analytics jest drogowskazem na tej drodze, wyznaczając ścieżki spostrzeżeniami opartymi na danych i kierując firmy w kierunku iteracyjnego doskonalenia wysiłków w zakresie obsługi klienta.

W dynamicznej sferze interakcji z klientami każdy punkt kontaktu, każda komunikacja i każde rozwiązanie jest źródłem bezcennych danych. Salesforce Analytics wykorzystuje te dane, przekształcając je ze zwykłych informacji w przydatne spostrzeżenia, które stanowią podstawę do opracowywania skutecznych strategii obsługi klienta.

Wyobraź sobie platformę, na której agenci serwisowi mogą wizualizować dane dotyczące interakcji z klientami w kompleksowych pulpitach nawigacyjnych, umożliwiając im rozpoznawanie wzorców, identyfikowanie typowych problemów i odkrywanie możliwości ulepszeń. Nie chodzi tu tylko o zajęcie się problemami; chodzi o strategiczne innowacje w podejściu do usług, aby wyprzedzać wyzwania i konsekwentnie przekraczać oczekiwania klientów.

Co więcej, dzięki Salesforce Analytics firmy mogą zagłębić się w szczegółową analizę wydajności swoich agentów serwisowych i procesów, identyfikując najlepszych wykonawców, wskazując obszary wymagające szkolenia lub wsparcia oraz zapewniając ciągły rozwój zespołu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

Od zrozumienia skuteczności istniejących strategii usług po prognozowanie przyszłych potrzeb klientów, Salesforce Analytics wykracza poza tradycyjną analitykę, oferując panoramiczny widok krajobrazu obsługi klienta. Umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko obserwację, ale także angażowanie, dostosowywanie i ciągłe ulepszanie swoich strategii usług, zapewniając, że podróż na ścieżce doskonałości obsługi klienta będzie stale posuwała się do przodu i opierała się na wnikliwych spostrzeżeniach.

Podsumowując

W zróżnicowanym i stale ewoluującym świecie obsługi klienta wykorzystanie skutecznych, intuicyjnych i inteligentnych platform, takich jak Salesforce CRM, staje się dla firm niezbędną strategią umożliwiającą nie tylko nawigację, ale także strategiczne kształtowanie i ciągłe ulepszanie podróży klienta. Od zapewniania płynnych i zintegrowanych interakcji z klientami dzięki automatyzacji, pomocy Salesforce Einstein, wykorzystania wieloaspektowych możliwości Salesforce Service Cloud po wykorzystanie Salesforce Analytics – Salesforce CRM odkrywa dziedzinę, w której obsługa klienta nie jest już tylko kolejnym działem w firmie, ale filozofią misternie wplecioną w strukturę Twojej strategii biznesowej.

Poruszanie się po niezliczonych możliwościach i kształtowanie doświadczeń klientów, które będą nie tylko satysfakcjonujące, ale i zapadające w pamięć, wymaga nie tylko narzędzi, ale także wiedzy specjalistycznej, wnikliwości i głęboko zakorzenionego zrozumienia zarówno platformy, jak i zróżnicowanych oczekiwań dzisiejszych klientów. To tutaj NEXELERO wkracza w Twoją podróż jako partner, przewodnik i katalizator, wprowadzając Twoje strategie obsługi klienta oparte na Salesforce w sferę niezrównanej doskonałości i zadowolenia klientów. Skontaktuj się z nami już dziś.

Zespół NEXELERO