5 najlepszych taktyk napędzających rozwój współczesnego biznesu

5 najlepszych taktyk napędzających rozwój współczesnego biznesu

October 16, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Rozwijaj firmę dzięki najlepszym strategiom: współpracy różnych działów, sprzedaży wirtualnej, dobrym danych, nowym rynkom i modernizacji technologii z Salesforce i NEXELERO.

Salesforce

5 najlepszych taktyk napędzających rozwój współczesnego biznesu

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu dążenie do wzrostu stało się bardziej złożone i wymagające niż kiedykolwiek wcześniej. Przy ciągłym postępie technologicznym, zmieniającej się dynamice rynku i nieustannej potrzebie innowacji, przedsiębiorstwa ścigają się nie tylko po to żeby dotrzymać kroku, ale także by prowadzić. Choć wiele strategii obiecuje poprowadzić firmę do sukcesu, kilka podstawowych taktyk wyróżnia się jako szczególnie skuteczne w dzisiejszym świecie. Na podstawie spostrzeżeń Salesforce, światowego lidera w dostarczaniu systemów do zarządzania relacjami z klientami, wskazano pięć taktyk transformacyjnych, które mogą przyspieszyć rozwój Twojej firmy. Gdy zagłębimy się w każdą z tych strategii, odkryjesz, jak płynnie zintegrowane narzędzia, takie jak to oferowane przez Salesforce, mogą odegrać kluczową rolę w przekształceniu tych taktyk w wymierny wzrost.

Usprawnij współpracę różnych działów w firmie

Wyzwanie:

W rozległej strukturze nowoczesnych organizacji działy często stają się izolowanymi silosami, z których każdy pracuje nad własnymi celami, według własnego harmonogramu i stosując własne metodologie. To chaotyczne podejście może prowadzić do nieefektywności, nieporozumień w komunikacji i straconych szans. Aby naprawdę wykorzystać zbiorową siłę organizacji, istnieje pilna potrzeba dostosowania międzyfunkcyjnego.

Znaczenie ujednolicenia działań:

Kiedy zespoły pełniące różne funkcje synchronizują swoje wysiłki, przedstawiają różne perspektywy. Ta różnorodność sprzyja innowacyjności, lepszemu rozwiązywaniu problemów i holistycznemu podejściu do osiągania celów biznesowych. Co więcej, dostosowane do siebie działy zapewniają optymalne wykorzystanie zasobów, zarówno ludzkich, jak i materialnych, zapobiegając marnotrawstwu i zapewniając, że firma rozwija się jako spójna jednostka.

Jak Salesforce może pomóc:

 1. Ujednolicona wizja z Salesforce Chatter: komunikacja jest podstawą współpracy. Platformy takie jak Salesforce Chatter umożliwiają zespołom bezproblemową komunikację, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco z postępami projektu, wyzwaniami i osiągnięciami. Nie chodzi tylko o bycie na bieżąco; chodzi o stworzenie wspólnej wizji.
 2. Wspólne planowanie: szeroka gama narzędzi Salesforce może pomóc w zarządzaniu projektami i planowaniu, pomagając zespołom w różnych działach efektywnie współpracować. Dzięki funkcjom umożliwiającym aktualizacje w czasie rzeczywistym i wspólną edycję zespoły mogą planować i realizować projekty z przejrzystością i dzieląc odpowiedzialność.
 3. Monitorowanie wydajności: Wykorzystując pulpity nawigacyjne (dashboardy) i analizy Salesforce, zespoły mogą wspólnie monitorować wydajność projektu, identyfikować wąskie gardła i świętować sukcesy. To nie tylko gwarantuje, że wszyscy znajdą się na tej samej stronie, ale także sprzyja kulturze zbiorowej odpowiedzialności, w której jest miejsce na świętowanie kiedy założone cele są osiągane.

Podumowując

współpraca różnych działów w firmie nie jest luksusem; to konieczność. W świecie, w którym firmy muszą działać sprawnie i szybko reagować, kluczem jest to, aby zespoły wiosłowały zgodnie i równo. Dzięki platformom takim jak Salesforce osiągnięcie tego staje się nie tylko wykonalne, ale także intuicyjne i wydajne.

Przystosuj się do sprzedaży wirtualnej lub hybrydowej

Ewolucja cyfrowa:

W ciągu ostatnich kilku lat byliśmy świadkami gwałtownych zmian w krajobrazie sprzedaży. Chociaż interakcje twarzą w twarz mają swój niezaprzeczalny urok i skuteczność, era cyfrowa, przyspieszona przez wydarzenia o zasięgu globalnym, takie jak pandemia COVID-19, wymusiła ponowne przemyślenie tradycyjnych strategii sprzedaży. Wejdź do sprzedaży hybrydowej i wirtualnej – będącej połączeniem interakcji osobistych i cyfrowych, dzięki której firmy będą mogły dotrzeć do swoich klientów w dowolnym miejscu i czasie.

Dlaczego sprzedaż hybrydowa i wirtualna mają znaczenie:

 1. Szerszy zasięg: sprzedaż wirtualna pozwala firmom przekraczać granice geograficzne i docierać do rynków, które kiedyś uważano za niedostępne.
 2. Elastyczność: obsługa klientów w różnych strefach czasowych i harmonogramach staje się łatwiejsza. Ponadto zarówno przedstawiciele handlowi, jak i klienci doceniają wygodę połączeń wirtualnych.
 3. Opłacalność: wirtualne interakcje mogą prowadzić do znacznych oszczędności w zakresie kosztów podróży i zakwaterowania zespołów sprzedażowych.

Rola Salesforce w rewolucjonizowaniu sprzedaży:

 1. Bezproblemowa współpraca z Sales Cloud: jedno z flagowych narzędzi Salesforce, Sales Cloud, zostało zaprojektowane tak, aby wspierać firmy w erze wirtualnej. Dzięki funkcjom obejmującym monitorowanie działań potencjalnych klientów, zarządzanie możliwościami, a nawet prognozowanie, Sales Cloud zapewnia, że zespoły sprzedażowe są przygotowane do kompleksowych procesów sprzedaży wirtualnej.
 2. Wirtualna współpraca: Salesforce oferuje możliwości współpracy w chmurze, umożliwiając przedstawicielom handlowym, menedżerom, a nawet klientom współpracę nad dokumentami, prezentacjami i umowami w czasie rzeczywistym.
 3. Spostrzeżenia wspomagane sztuczną inteligencją Salesforce Einstein: sprzedaż wirtualna wymaga precyzji. Salesforce Einstein analizuje ogromne ilości danych, aby zapewnić zespołom sprzedaży przydatne informacje, spersonalizowane dla każdego klienta, dzięki czemu każda wirtualna interakcja ma znaczenie.

Podsumowując:

Dostosowanie się do sprzedaży hybrydowej lub wirtualnej nie polega wyłącznie na wykorzystaniu technologii; chodzi o dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań i preferencji klientów w cyfrowym świecie. Dzięki platformom takim jak Salesforce firmy mogą mieć pewność, że nie tylko dostosują się do tych zmian, ale także wykorzystają je, aby napędzać rozwój.

Popraw dokładność i zwiększ ilość danych

Linia życia nowoczesnego biznesu:

W świecie pełnym informacji dane są najcenniejszą walutą dla firm. Nie chodzi jednak tylko o gromadzenie ogromnych zbiorów danych; chodzi o zapewnienie dokładności i przydatności tych danych. Prawidłowe, przydatne dane stanowią podstawę świadomego podejmowania decyzji, napędzającą zarówno inicjatywy strategiczne, jak i codzienne działania.

Dlaczego jakość i ilość danych mają znaczenie:

 1. Świadome podejmowanie decyzji: wiarygodne dane zapewniają firmom wiedzę, która wpływa na decyzje, od strategii wejścia na rynek po innowacje produktowe.
 2. Lepsze doświadczenia klientów: zrozumienie zachowań, preferencji i problemów klientów – dzięki dokładnym danym – umożliwia firmom dostosowywanie doświadczeń, które będą rezonować.
 3. Wydajność operacyjna: dane wysokiej jakości pomagają w optymalizacji procesów, identyfikowaniu nieefektywności i maksymalizacji alokacji zasobów.

Salesforce: transformacja zarządzania danymi:

 1. Gromadzenie i integracja przydatnych danych: zestaw narzędzi Salesforce umożliwia firmom pobieranie danych z różnych źródeł, zapewniając kompleksowy obraz operacji, rynków i klientów.
 2. Zapobieganie duplikacji i czyszczenie danych: Salesforce udostępnia funkcje, które pomagają firmom oczyścić zbiory danych, usunąć duplikaty i poprawić nieścisłości, zapewniając w ten sposób podejmowanie decyzji opartych na danych na wiarygodnych informacjach.
 3. Wnikliwe analizy: narzędzia analityczne Salesforce nie tylko gromadzą dane, przetwarzają je i prezentują w przydatnych formatach, zapewniając firmom wgląd w czasie rzeczywistym, który może ukierunkować strategię i pobudzić innowacje.

Podsumowując:

Dane królują w dobie informacji. Aby jednak w pełni wykorzystać ich moc, firmy muszą kłaść nacisk zarówno na jego jakość, jak i ilość. Dzięki platformom takim jak Salesforce droga od gromadzenia danych do praktycznych spostrzeżeń staje się usprawniona i skuteczna, zapewniając firmom elastyczność, wiedzę i przygotowanie do rozwoju.

Działaj na nowych rynkach

Niezbadane obszary czekają:

Dążenie do wzrostu często prowadzi firmy poza znane im horyzonty. Niezależnie od tego, czy jest to ekspansja geograficzna, wejście w nową grupę demograficzną, czy eksploracja nietkniętej branży, dotarcie do nowych rynków jest ekscytującym, ale i zniechęcającym przedsięwzięciem. W tej wyprawie najważniejsze jest przygotowanie i świadomość w podejmowaniu decyzji.

Potencjał nowych rynków:

 1. Zdywersyfikowane źródła przychodów: poleganie na jednolitym rynku może być ryzykowne. Ekspansja na nowe rynki może zapewnić bufor na wypadek pogorszenia koniunktury gospodarczej w danym regionie lub grupie demograficznej.
 2. Rozpoznawalność marki: wejście i ustanowienie przyczółka na nowych rynkach może znacznie poprawić widoczność i reputację marki.
 3. Katalizator innowacji: dostosowanie się do wyjątkowych wymagań i wyzwań nowego rynku często pobudza innowacje, prowadząc do ulepszeń produktów lub usług.

Salesforce jako kompas:

 1. Analiza rynku za pomocą raportów i pulpitów nawigacyjnych Salesforce: zrozumienie niuansów nowego rynku ma kluczowe znaczenie. Salesforce oferuje narzędzia, które mogą analizować dane rynkowe, zapewniając wgląd w potencjalne możliwości i pułapki.
 2. Spersonalizowany marketing z Marketing Cloud: różne rynki wymagają innego podejścia. Salesforce Marketing Cloud umożliwia firmom tworzenie i realizację kampanii dostosowanych do potrzeb rynku, zapewniając odzew i zaangażowanie.
 3. Lokalizacja i wsparcie globalne: wielojęzyczna i wielowalutowa obsługa Salesforce zapewnia firmom płynne dostosowywanie się do różnych niuansów regionalnych, dzięki czemu wejście na rynek staje się płynniejsze.

Podsumowując:

Wkraczanie na nowe rynki przypomina wyprawę na nieznane wody. Chociaż nagrody są obfite, podróż wymaga skrupulatnego planowania, zrozumienia i zdolności adaptacyjnych. Wykorzystanie narzędzi takich jak Salesforce zapewnia firmom odpowiednią mapę, narzędzia i strategie umożliwiające poruszanie się po nowych terytoriach z pewnością i precyzją.

Modernizuj narzędzia/technologie

Wkraczając w przyszłość:

Powiedzenie „dostosuj się lub zgiń” nigdy nie było bardziej aktualne. Ponieważ rewolucja cyfrowa w dalszym ciągu kształtuje krajobraz biznesowy, przestarzałe narzędzia i technologie mogą stanowić znaczącą przeszkodę w rozwoju. Modernizacja nie jest już wyborem – jest koniecznością przetrwania i sukcesu.

Dlaczego modernizacja jest kluczowa:

 1. Wydajność i produktywność: nowoczesne narzędzia usprawniają procesy, automatyzują powtarzalne zadania i oferują bardziej inteligentne sposoby zarządzania operacjami, zwiększając w ten sposób produktywność.
 2. Przewaga konkurencyjna: utrzymywanie przewagi technologicznej zapewnia firmom przewagę, dzięki której nie tylko dotrzymują kroku konkurencji, ale także wyznaczają standardy branżowe.
 3. Lepsze doświadczenie użytkownika: nowoczesne technologie często traktują priorytetowo doświadczenie użytkownika, zapewniając płynną i skuteczną interakcję zarówno pracowników, jak i klientów z Twoją firmą.

Salesforce na czele modernizacji:

 1. Skalowalność dzięki rozwiązaniom chmurowym Salesforce: wraz z rozwojem firm zmieniają się ich potrzeby technologiczne. Rozwiązania chmurowe Salesforce zostały zaprojektowane z myślą o skalowalności, dzięki czemu narzędzia rozwijają się wraz z potrzebami biznesowymi bez uciążliwych migracji i integracji.
 2. Możliwości integracji: siła nowoczesnych narzędzi często polega na ich zdolności do wzajemnej komunikacji. Salesforce oferuje solidne możliwości integracji, dzięki czemu Twój stos technologii działa harmonijnie.
 3. Ciągłe innowacje dzięki aktualizacjom Salesforce: Jedną z wyróżniających się cech Salesforce jest zaangażowanie w innowacje. Regularne aktualizacje zapewniają firmom zawsze dostęp do najnowszych funkcji i narzędzi, wspierając kulturę ciągłego rozwoju i adaptacji.

Podsumowując:

W dynamicznym świecie biznesu stagnacja jest pierwszym krokiem do zanikania. Stosowanie nowoczesnych narzędzi i technologii oraz inwestowanie w nie tylko przygotowuje firmy na dzisiejsze wyzwania, ale także przygotowuje je na możliwości jutra. A dzięki platformom takim jak Salesforce, modernizacja staje się podróżą pełną eksploracji, innowacji i wzrostu.

Podsumowując

W tym stale zmieniającym się krajobrazie biznesowym rozwój nie polega tylko na dotrzymywaniu tempa, ale na wyznaczaniu tempa. Poprawiając współprace między działami, dostosowując się do sprzedaży hybrydowej lub wirtualnej, zapewniając dokładność i odpowiednią ilość danych, docierając do nowych rynków oraz unowocześniając narzędzia i technologie, organizacje mogą nie tylko poruszać się po wzburzonych wodach świata biznesu, ale także pewnie żeglować po niezbadanych terytoria świata biznesu.

I tu jest haczyk: chociaż zrozumienie tych strategii jest niezbędne, prawdziwa magia dzieje się dopiero kiedy wiedzę wprowadzi się w życie. I tu z pomocą przychodzi partner taki jak NEXELERO. Dzięki naszej wiedzy specjalistycznej i zrozumieniu Salesforce, zapewniamy narzędzia, doradztwo i wsparcie, które przekształcają te strategie ze zwykłych koncepcji w wymierne rezultaty.

Czy jesteś gotowy, aby spojrzeć w przyszłość i zapewnić swojej firmie niezrównany rozwój? W tej drodze nie musisz iść sam. NEXELERO posłuży Ci za kompas i wspólnie pokierujmy Twoją podróżą na niespotykane dotąd wyżyny. Skontaktuj się z nami już dziś i przekształćmy te strategie w historie Twojego sukcesu.

Zespół NEXELERO