W jaki sposób usługi IT mogą pomóc firmom zachować konkurencyjność?

W jaki sposób usługi IT mogą pomóc firmom zachować konkurencyjność?

September 18, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Dowiedz się, jak usługi IT, zwłaszcza Salesforce, zwiększają konkurencyjność biznesu w dzisiejszej erze cyfrowej. Zyskaj wiedzę z NEXELERO. Udoskonal swoją strategię.

Technology

Salesforce

W jaki sposób usługi IT mogą pomóc firmom zachować konkurencyjność?

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym jedyną stałą jest zmiana. Rynki zmieniają się z dnia na dzień, zachowania konsumentów zmieniają się wraz z każdym nowym trendem, a innowacje technologiczne nie ustają. W tym wirze jeden fakt pozostaje niekwestionowany: firmy muszą się dostosować, w przeciwnym razie ryzykują, że staną się przestarzałe. Kluczowym czynnikiem w poruszaniu się po tych wzburzonych wodach jest technologia informacyjna (IT). Poza sferą jedynek i zer IT wyłoniło się jako niedoceniany bohater, wspierający innowacje, zwiększający wydajność i tworzący niezrównane doświadczenia klientów. Bardziej niż kiedykolwiek firmy korzystają z usług IT, aby nie tylko utrzymać się na rynku, ale także aby wyprzedzić konkurencję. W tym artykule zagłębiamy się w transformacyjną moc usług IT oraz w to, jak działają one jako filar dla firm pragnących pozostać w najlepszymi w swoich branżach. W trakcie tej eksploracji odkryjemy również, w jaki sposób platformy takie jak Salesforce, będące synonimem doskonałości przedsiębiorstwa, stały się podstawą, na której zbudowane są nowoczesne firmy.

Cygarowa transformacja

Termin „transformacja cyfrowa” może brzmieć jak modne hasło rzucane na posiedzeniach zarządów, ale jego konsekwencje dla współczesnego biznesu są ogromne. U podstaw transformacji cyfrowej leży proces integrowania technologii cyfrowej we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, zasadniczo zmieniający sposób jego działania i dostarczania wartości klientom. Zasadniczo nie chodzi tylko o digitalizację istniejących procesów – chodzi o wymyślenie ich na nowo na potrzeby nowej ery cyfrowej.

 1. Rosnąca potrzeba transformacji cyfrowej: era cyfrowa stwarza zarówno wyzwania, jak i możliwości. Klienci oczekują dziś płynnych doświadczeń cyfrowych, natychmiastowego rozwiązania problemów i spersonalizowanych interakcji. Aby sprostać tym oczekiwaniom, przedsiębiorstwa nie mogą opierać się wyłącznie na tradycyjnych modelach. Muszą ewoluować, wykorzystywać nowe technologie i myśleć przede wszystkim cyfrowo.
 2. Kluczowa rola usług IT: IT jest podstawą tej cyfrowej metamorfozy. Od rozwiązań w chmurze oferujących skalowalną infrastrukturę po narzędzia analityczne zapewniające przydatne informacje – usługi IT umożliwiają firmom podejmowanie decyzji w oparciu o dane, wspieranie współpracy i szybkie wprowadzanie innowacji. To podróż nie tylko polegająca na przyjęciu technologii, ale także na zmianie sposobu myślenia i kultury.
 3. Salesforce: katalizator transformacji cyfrowej: wejdź do Salesforce, latarni morskiej dla firm poruszających się po wzburzonym cyfrowym oceanie. Jako platforma oferuje więcej niż tylko zarządzanie relacjami z klientami. Salesforce umożliwia firmom łączenie się z klientami w innowacyjny sposób, wykorzystanie mocy danych i usprawnienie operacji. To całościowe rozwiązanie dla firm, które chcą nie tylko dołączyć do rewolucji cyfrowej, ale także jej przewodzić.

Rola danych we współczesnym biznesie

W dzisiejszym połączonym świecie dane okrzyknięto „nową ropą naftową”. Dane napędzają decyzje, odkrywają możliwości rynkowe i malują żywy obraz pragnień i zachowań klientów. Dla firm, które chcą zdobyć przewagę konkurencyjną, wykorzystanie mocy danych nie jest już opcjonalne; to konieczne.

 1. Dane: Dynamo podejmowania decyzji: dawno minęły czasy, gdy wyłącznie przeczucia i instynkty kierowały decyzjami biznesowymi. We współczesnym świecie, dane oferują obiektywną perspektywę, pomagając przedsiębiorstwom w podejmowaniu świadomych wyborów. Niezależnie od tego, czy chodzi o identyfikację nisz rynkowych, przewidywanie trendów sprzedaży czy udoskonalanie strategii marketingowych, dane stanowią plan działania.
 2. Przewidywanie i przestawianie: dzięki odpowiednim narzędziom dane można przekształcić w spostrzeżenia predykcyjne, umożliwiające firmom przewidywanie ruchów rynkowych, preferencji klientów i potencjalnych wyzwań. To proaktywne podejście oznacza, że firmy mogą w razie potrzeby dokonać zmian, dzięki czemu zawsze są o krok do przodu.
 3. Salesforce: przekształcanie danych w działanie: Salesforce to coś więcej niż tylko CRM; to prawdziwa potęga jeśli chodzi o wykorzystanie danych. Dzięki różnorodnemu zestawowi narzędzi analitycznych firmy mogą precyzyjnie gromadzić, analizować i interpretować dane. Od spersonalizowanych kampanii marketingowych opartych na zachowaniach klientów po narzędzia prognostyczne, które przewidują wyniki sprzedaży, Salesforce przekształca surowe dane w strategie, które można zastosować. Chodzi o to, aby dane były dla Ciebie przydatne i aby każda decyzja była poparta dowodami i spostrzeżeniami pochodzącymi z danych.

Poprawa jakości obsługi klienta

W świecie, w którym produkty i usługi są często porównywalne, doświadczenie klienta (CX) stało się czynnikiem wyróżniającym wiele odnoszących sukcesy firm. Firmy, dla których priorytetem jest CX, charakteryzują się wyższą lojalnością klientów, większymi przychodami i lepszą reputacją marki.

 1. Era cyfrowa i zwiększone oczekiwania: wszechobecność kanałów cyfrowych zmieniła podróż klienta. Dzisiejsi konsumenci wymagają natychmiastowych reakcji, spersonalizowanych interakcji i spójnych doświadczeń we wszystkich punktach kontaktu. W rzeczywistości, według badania Salesforce, 80% klientów uważa obecnie, że ich doświadczenia z firmą są tak samo istotne, jak jej produkty lub usługi.
 2. Rola IT w tworzeniu znakomitych doświadczeń: usługi IT odgrywają kluczową rolę w ulepszaniu CX. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym firmy mogą uzyskać wgląd w zachowania i preferencje klientów, co pozwala im dostosować interakcje do indywidualnych potrzeb. Co więcej, narzędzia do automatyzacji zapewniają szybkie i skuteczne reakcje, a chatboty oparte na sztucznej inteligencji mogą pomagać klientom przez całą dobę.
 3. Salesforce: Twój CX Gamechanger: Salesforce to połączenie technologii i satysfakcji klienta. Platforma zapewnia zintegrowany widok każdego klienta, od historii jego zakupów po ostatnie interakcje. Oznacza to, że firmy mogą tworzyć niezwykle spersonalizowane doświadczenia, przewidywać potrzeby i proaktywnie rozwiązywać problemy. Co więcej, dzięki funkcjom chmury Salesforce zapewnia spójne doświadczenia klientów, niezależnie od tego, czy wchodzą w interakcję z Twoją marką na urządzeniach mobilnych, w Internecie czy w sklepie.

Usprawnienie operacji i redukcja kosztów

Wydajność i opłacalność to podwójne filary wspierające zrównoważony rozwój i rozwój przedsiębiorstwa. W obliczu współczesnych wyzwań, takich jak globalna konkurencja i zmieniające się rynki, firmy nieustannie dążą do optymalizacji swoich działań, aby każda złotówka się liczyła. To tutaj usługi IT świecą najjaśniej.

 1. Automatyzacja: cichy wzmacniacz wydajności: powtarzalne zadania, ręczne wprowadzanie danych i rutynowe operacje mogą spowalniać działalność firmy, prowadząc do nieefektywności i wzrostu kosztów. Wdrażając rozwiązania informatyczne automatyzujące te zadania, firmy mogą nie tylko przyspieszyć swoje procesy, ale także ograniczyć błędy ludzkie, zwiększając tym samym ogólną efektywność operacyjną.
 2. Optymalizacja przepływów pracy: dzięki usługom IT firmy mogą projektować i wdrażać usprawnione przepływy pracy. Zapewnia to nie tylko szybszą realizację zadań, ale także gwarantuje optymalne wykorzystanie zasobów, eliminując marnotrawstwo.
 3. Salesforce: Zwiększanie efektywności na każdym kroku: Salesforce to nie tylko zarządzanie relacjami z klientami. To solidna platforma zaprojektowana z myślą o wspieraniu operacji biznesowych od podstaw. Dzięki różnorodnej gamie narzędzi i integracji firmy mogą automatyzować rutynowe zadania, uzyskiwać wgląd w swoje procesy i identyfikować obszary wymagające poprawy. Co więcej, dzięki możliwościom Salesforce w chmurze firmy mogą zapewnić współpracę w czasie rzeczywistym, dostępność danych i skalowalność, co pozwala im szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań bez ponoszenia dużych kosztów.

Zachęcanie do innowacyjności i elastyczności

We współczesnym świecie biznesu spoczęcie na laurach to przepis na stagnację. Aby prosperować i wyprzedzać konkurencję, firmy muszą wykazywać się elastycznością i wspierać kulturę ciągłych innowacji. Usługi IT pełnią rolę katalizatora w tym przedsięwzięciu, wyposażając firmy w narzędzia i środowisko, których potrzebują do eksperymentowania, ewolucji i osiągania doskonałości.

 1. Istota elastyczności: zwinność to coś więcej niż tylko szybkie poruszanie się. Chodzi o zmianę kierunku działania w oparciu o opinie, przewidywanie zmian na rynku i zdolność do reorientacji strategii bez większych zakłóceń. Rozwiązania IT dzięki skalowalnej architekturze i analityce w czasie rzeczywistym zapewniają firmom elastyczność niezbędną do natychmiastowego reagowania na zmiany.
 2. Innowacja jako przewaga konkurencyjna: dzisiejszych liderów rynku często wyróżnia nie wielkość, ale zdolność do innowacji. Dzięki usługom IT firmy mogą uzyskać dostęp do bogactwa zasobów umożliwiających przeprowadzanie burzy mózgów, testowanie i wdrażanie nowych pomysłów. Od platform chmurowych ułatwiających bezproblemową współpracę po narzędzia modelujące potencjalne reakcje rynkowe – technologia jest kamieniem węgielnym innowacji.
 3. Salesforce: podstawa zwinnych innowacji: Salesforce to coś więcej niż platforma; to czynnik umożliwiający innowacje. Dzięki rozbudowanemu ekosystemowi aplikacji i integracji firmy mogą eksperymentować z nowymi rozwiązaniami bez konieczności dokonywania ogromnych inwestycji. Co więcej, ciągłe aktualizacje Salesforce zapewniają, że firmy zawsze wykorzystują najnowsze technologie i najlepsze praktyki. Ta ciągła ewolucja nie tylko ułatwia natychmiastowe dostosowanie strategii, ale także zachęca do myślenia przyszłościowego.

Cyberbezpieczeństwo i zaufanie

W epoce cyfrowej, gdy przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu opierają swoją działalność na platformach internetowych i rozwiązaniach w chmurze, naruszenia bezpieczeństwa danych i ataki cybernetyczne stały się poważnym problemem. Firmy ryzykują nie tylko stratami finansowymi, ale – co być może jeszcze bardziej szkodliwe – utratą zaufania klientów. Dlatego solidne cyberbezpieczeństwo i budowanie zaufania idą w parze w dzisiejszym świecie biznesu.

 1. Ewoluujący krajobraz zagrożeń cybernetycznych: od ataków oprogramowania ransomware po naruszenia danych – sfera zagrożeń cybernetycznych jest rozległa i stale się zmienia. W miarę jak przedsiębiorstwa poszerzają swój zasięg cyfrowy, w sposób niezamierzony zwiększają także swoją podatność na zagrożenia. Ochrona wrażliwych danych, niezależnie od tego, czy są to dane finansowe, czy informacje o klientach, jest sprawą najwyższej wagi.
 2. Zaufanie jako towar biznesowy: dla współczesnych konsumentów zaufanie jest podstawowym elementem decydującym o nawiązaniu kontaktu z marką. Naruszenia integralności danych mogą podważyć to zaufanie, prowadząc do utraty klientów i utraty reputacji. Firmy, dla których cyberbezpieczeństwo jest priorytetem, nie tylko chronią swoje aktywa; sygnalizują swoim klientom, że można im powierzyć najbardziej wrażliwe informacje.
 3. Salesforce: wzór bezpieczeństwa i niezawodności: Salesforce rozumie wagę tych obaw i zaprojektował swoją platformę z najwyższej klasy funkcjami bezpieczeństwa. Od rygorystycznych protokołów szyfrowania danych po uwierzytelnianie wieloskładnikowe — Salesforce dokłada wszelkich starań, aby chronić firmy i ich klientów. Co więcej, przejrzyste podejście Salesforce – obejmujące regularne audyty bezpieczeństwa i certyfikaty zgodności – podkreśla jego zaangażowanie w budowanie zaufania. Współpracując z platformami takimi jak Salesforce, firmy nie tylko korzystają z najnowocześniejszych narzędzi CRM, ale także mają pewność, że działają w ramach bezpiecznej cyfrowej fortecy.

Integracja i skalowanie

We współczesnym ekosystemie biznesowym niezbędna jest płynna integracja i możliwość elastycznego skalowania operacji. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym start-upem, czy przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji, posiadanie systemów informatycznych, które mogą ze sobą „rozmawiać” i rozwijać się wraz z Twoimi potrzebami, może zadecydować o rozkwicie lub zwykłym przetrwaniu.

 1. Siła płynnej integracji: dzisiejsze firmy często polegają na niezliczonej liczbie narzędzi i platform, od systemów zarządzania zapasami po narzędzia do angażowania klientów. Praca tych systemów w silosach może prowadzić do nieefektywności i rozbieżności w danych. Zintegrowane systemy zapewniają spójność, usprawniają przepływ pracy i zapewniają ujednolicony obraz operacji biznesowych.
 2. Skalowalność: przygotowanie na wyzwania jutra: możliwość skalowania to nie tylko rozwój; chodzi o mądry rozwój. Firmy potrzebują rozwiązań IT, które można rozwijać zgodnie z ich ambicjami, bez konieczności przeprowadzania większych zmian w architekturze systemu lub powodujących przestoje. Skalowalne rozwiązania umożliwiają przedsiębiorstwom szybkie reagowanie na możliwości rynkowe i bezproblemowe zaspokajanie rosnących wymagań.
 3. Salesforce: synonim integracji i rozwoju: Salesforce zajął pozycję lidera zarówno pod względem integracji, jak i skalowalności. Dzięki rozbudowanemu rynkowi AppExchange firmy mogą bez wysiłku integrować mnóstwo narzędzi innych firm, zapewniając spójny ekosystem. Co więcej, oparta na chmurze architektura Salesforce gwarantuje, że wraz z rozwojem Twojej firmy Twój CRM będzie rósł wraz z Tobą, obsługując więcej użytkowników, więcej danych i więcej procesów bez utraty rytmu.

Podsumowując

W szybko rozwijającej się erze cyfrowej przedsiębiorstwa, które stoją w miejscu, ryzykują pozostawieniem w tyle. Utrzymanie konkurencyjności nie polega tylko na oferowaniu świetnego produktu lub usługi; chodzi o wykorzystanie transformacji cyfrowej, wykorzystanie danych, poprawę doświadczeń klientów, zapewnienie bezpieczeństwa i gotowość do skalowania w każdej chwili. Jak odkryliśmy, usługi IT, a w szczególności platformy takie jak Salesforce, znajdują się w samym sercu tej ewolucji.

Salesforce to nie tylko narzędzie — to partner w Twojej podróży ku niezrównanemu rozwojowi i sukcesowi. Wybierając rozwiązanie, które płynnie integruje się z ambicjami i przywiązuje najwyższą wagę do zaufania i innowacji, firmy zyskują największą szansę nie tylko na przetrwanie, ale i rozwój.

Gotowy, aby wznieść swój biznes na wyższy poziom? Aby wyprzedzić konkurencję i zachować konkurencyjność w swojej branży, nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość z Salesforce. Dołącz do rewolucji. Pozwól NEXELERO poprowadzić Twoją ścieżkę. Skontaktuj się już dziś i wyruszmy razem w tę podróż transformacji.


Zespół NEXELERO