5 sposobów, w jakie Salesforce AI rewolucjonizuje CRM

5 sposobów, w jakie Salesforce AI rewolucjonizuje CRM

November 7, 2023

Mateusz Krzywiecki

Mateusz Krzywiecki

Odkryj, jak Salesforce AI rewolucjonizuje CRM dzięki analizom predykcyjnym, spersonalizowanej obsłudze klienta i automatyzacji, które zapewniają niezrównany wzrost.

Artificial Intelligence

CRM

Salesforce

5 sposobów, w jakie Salesforce AI rewolucjonizuje CRM

W stale rozwijającej się dziedzinie zarządzania relacjami z klientami (CRM) sztuczna inteligencja (AI) okazała się przełomem. Salesforce, lider branży CRM, stoi na czele tej rewolucji, wykorzystując moc sztucznej inteligencji do zmiany sposobu interakcji firm z klientami. Sztuczna inteligencja Salesforce, w szczególności zaawansowane możliwości Einstein Analytics, zmienia krajobraz dzięki inteligentniejszym, bardziej predykcyjnym i spersonalizowanym rozwiązaniom.

Kiedy zagłębiamy się w transformacyjne sposoby, w jakie Salesforce AI na nowo definiuje CRM, dla firm ważne jest zrozumienie korzyści płynących z wykorzystania tego postępu technologicznego. Od start-upów po duże korporacje wykorzystanie sztucznej inteligencji nie jest już luksusem – jest koniecznością dla tych, którzy pragną zachować konkurencyjność i zapewniać klientom niezrównane doświadczenia.

Oto pięć fascynujących sposobów, w jakie Salesforce AI rewolucjonizuje CRM, zapewniając firmom nie tylko spełnienie, ale nawet przekroczenie oczekiwań klientów, usprawnienie procesu decyzyjnego i zwiększenie sprzedaży dzięki wnikliwemu prognozowaniu. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację rutynowych zadań, umożliwienie spersonalizowanych interakcji czy zapewnienie precyzyjnych analiz, Salesforce AI jest katalizatorem metamorfozy CRM.

Przyłącz się do nas i odkryj przyszłość relacji z klientami — inteligentnych, intuicyjnych i przepełnionych innowacyjnym duchem Salesforce AI.

1. Analityka predykcyjna i prognozowanie

Rozpoczynając naszą eksplorację rewolucyjnego wpływu Salesforce AI na CRM, pierwszym punktem orientacyjnym jest analityka predykcyjna — dziedzina, w której Salesforce Einstein naprawdę ustanowił nowy standard. Dzięki zdolnościom prognostycznym Einstein Analytics firmy nie tylko reagują na rynek; aktywnie kształtują w nim swoją przyszłość.

Odkryj moc Einstein Prediction Builder

Wyobraź sobie narzędzie, które nie tylko kompiluje dane, ale także opowiada historię tego, co ma nadejść. Einstein Prediction Builder to narzędzie oferujące wgląd w przyszłość poprzez przekształcanie danych historycznych w spostrzeżenia wybiegające w przyszłość. Ta funkcja stanowi przykład analizy predykcyjnej poprzez identyfikowanie wzorców sprzedaży, zachowań klientów i trendów rynkowych z niezwykłą precyzją.

W ekosystemie Salesforce przekłada się to na niezrównaną zaletę: prognozy sprzedaży stają się czymś więcej niż tylko liczbami — stają się strategicznymi planami działania. Zespoły sprzedaży mogą określić, którzy potencjalni klienci mają największe szanse na konwersję, marketing może personalizować kampanie pod kątem nadchodzących trendów, a obsługa klienta może przewidywać potrzeby, zanim się one pojawią.

Wymierne korzyści prognozowania predykcyjnego

Wartość przewidywania predykcyjnego Einsteina polega na jego dokładności i możliwych do zastosowania strategiach, na których opiera się. Działy sprzedaży mogą dostosować swoje wysiłki, zoptymalizować alokację zasobów i wyznaczyć osiągalne cele. Menedżerowie zyskują pewność, że podejmują świadome decyzje, poparte danymi, które przewidują wyniki z dużym stopniem prawdopodobieństwa.

Opowieść o sukcesie

Rozważmy przypadek klienta Salesforce z branży usług finansowych. Dzięki wykorzystaniu narzędzia Einstein Prediction Builder odnotowali 30% wzrost dokładności prognoz sprzedaży. Doprowadziło to do lepszego zarządzania kwotami i priorytetyzacji lejka sprzedażowego , co z kolei przyczyniło się do znacznego wzrostu produktywności sprzedaży i przychodów.

Synteza

Kontynuując analizę wieloaspektowego wpływu Salesforce AI na CRM, staje się jasne, że analityka predykcyjna stanowi filar transformacji. Jest to pierwsza z kilku innowacji Salesforce AI, które na nowo definiują sposób, w jaki firmy łączą się z klientami i jak pozostają o krok do przodu w coraz bardziej predykcyjnym świecie.

2. Spersonalizowane doświadczenia klientów

W miarę zagłębiania się w możliwości AI Salesforce, znajdujemy się w samym sercu nowoczesnego CRM – personalizacji. Sztuczna inteligencja Einsteina nie tylko przewiduje; personalizuje, przekształcając każdą interakcję z klientem w rozmowę jeden na jednego, która jest zarówno znajoma, jak i intuicyjna.

Następna najlepsza akcja Einsteina: osobisty kontakt

U podstaw spersonalizowanych doświadczeń leży Einstein Next Best Action, który działa jak cyfrowy konsjerż dla każdego klienta. Analizując przeszłe interakcje, zakupy, a nawet zaangażowanie społeczne, oferuje dostosowane rekomendacje handlowcom i serwisantom. Może to oznaczać zasugerowanie sprzedawcy doskonałej możliwości dodatkowej sprzedaży lub idealnego rozwiązania problemu z obsługą klienta.

Konsekwencje personalizacji są wymierne. Kiedy klienci czują się dostrzeżeni i zrozumiani, ich lojalność pogłębia się. Personalizacja wykracza poza taktykę sprzedaży; chodzi o budowanie relacji. W miarę jak AI Salesforce kształtuje te interakcje, klienci nie są już tylko wpisami w bazie danych – stają się centralnym punktem precyzyjnie dostosowanej strategii CRM.

Transformacja interakcji w podróże

Dzięki personalizacji każda interakcja z klientem jest krokiem w większej podróży. Salesforce AI gwarantuje, że każdy krok jest zsynchronizowany z pragnieniami i potrzebami klienta. Kampanie marketingowe obsługiwane przez Salesforce można dostosować tak skutecznie, że każdy komunikat wydaje się być dostosowany do konkretnej osoby, co zwiększa zaangażowanie i współczynniki konwersji.

Sukces w działaniu

Wyobraź sobie sprzedawcę, który wdrożył Salesforce Einstein w celu spersonalizowania podróży klientów. Wykorzystując sztuczną inteligencję, zaobserwowali 25% wzrost zaangażowania klientów i znaczny wzrost poziomu zadowolenia klientów. Ich sekret? Wykorzystanie spostrzeżeń Einsteina do stworzenia płynnego, spersonalizowanego doświadczenia zakupowego, które przewiduje potrzeby i przekracza oczekiwania.

Łączenie kropek

Spersonalizowane doświadczenia są kamieniem węgielnym rewolucji Salesforce AI w CRM. Stanowią przykład przejścia od marketingu masowego do indywidualnego podejścia, zmiany, której można się spodziewać w epoce łączności cyfrowej. W miarę postępów w procesie zmiany wywołanej przez sztuczną inteligencję Salesforce, staje się oczywiste, że personalizacja to nie tylko funkcja – to przyszłość.

3. Ulepszone podejmowanie decyzji dzięki wnikliwym analizom opartym na sztucznej inteligencji

Poruszając się po głębinach CRM, nie można przecenić wkładu Salesforce AI w podejmowanie decyzji. Tam, gdzie kiedyś decyzje kierowały się instynktem lub niekompletnymi danymi, Salesforce Einstein wyznacza teraz ścieżkę dzięki spostrzeżeniom opartym na sztucznej inteligencji, umożliwiając firmom podejmowanie decyzji z precyzją i pewnością.

Einstein Discovery: wgląd z prędkością światła

Wejdź do Einstein Discovery, narzędzia pełniącego rolę zaufanego doradcy dla decydentów. Przetwarzając ogromne ilości danych, Einstein Discovery odkrywa trendy i wzorce, których identyfikacja może zająć ludziom kilka dni, a nawet tygodni. Wydobywa na światło dzienne wiedzę na temat zachowań klientów, efektywności sprzedaży i wydajności operacyjnej, umożliwiając zespołom zmianę sytuacji i dostosowywanie się z elastycznością wymaganą przez nowoczesny rynek.

Weź pod uwagę wpływ, jaki wywiera zespół marketingowy, gdy dokładnie zrozumie, który segment klientów najlepiej reaguje na nową kampanię, lub siłę, jaką dysponuje menedżer ds. sprzedaży, gdy wie, które transakcje najprawdopodobniej zostaną sfinalizowane. Te spostrzeżenia to nie tylko liczby na wykresie; są drogowskazami, które kierują myśleniem strategicznym i podejmowaniem taktycznych decyzji.

Praktyczne spostrzeżenia umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji

Tym, co wyróżnia Salesforce AI, jest praktyczny charakter jej spostrzeżeń. Nie chodzi o tonięcie w danych; chodzi o przejrzystość. Analiza Einsteina zawiera zalecenia, które przekształcają spostrzeżenia w jasne działania. Może to oznaczać dostosowanie protokołów obsługi klienta w celu skrócenia czasu reakcji lub udoskonalenie oferty produktów, aby lepiej odpowiadała wymaganiom rynku.

Historia o świadomym podejmowaniu decyzji

Firmy ze wszystkich branż czerpią korzyści z podejmowania decyzji wspomaganych sztuczną inteligencją. Na przykład firma technologiczna wykorzystała Einstein Discovery do analizy danych dotyczących użytkowania klientów, co doprowadziło do zmiany podejścia do rozwoju produktów, co zwiększyło zadowolenie klientów o 15% i zmniejszyło utratę klientów o 10%.

Efekt fali inteligentnych decyzji

W miarę postępów w procesie, w jaki Salesforce AI rewolucjonizuje CRM, staje się jasne, że usprawnione podejmowanie decyzji jest jednym z najskuteczniejszych rozwiązań. Przekształcając spostrzeżenia w działania, firmy mogą bez obaw poruszać się po zawiłościach dzisiejszego rynku, mając pewność, że każdy wybór będzie wspierany przez solidną inteligencję Salesforce AI.

4. Automatyzacja rutynowych zadań

Podróż przez transformacyjne możliwości Salesforce AI prowadzi nas do kluczowego aspektu współczesnego CRM – automatyzacji rutynowych zadań. Dzięki Einstein Automation firmy są świadkami zmiany paradygmatu, ponieważ sztuczna inteligencja skutecznie obsługuje czasochłonne i powtarzalne zadania, umożliwiając ludzkim talentom skupienie się na bardziej strategicznych inicjatywach.

Einstein Automation: usprawnienie zwiększające wydajność

Einstein Automation to cicha siła napędowa Salesforce. Skrupulatnie wykonuje szereg rutynowych zadań — od wprowadzania danych i oceniania potencjalnych klientów po kierowanie spraw serwisowych — z niezrównaną dokładnością i szybkością. Tu nie chodzi tylko o wydajność; chodzi o zasadniczą zmianę sposobu wykonywania pracy.

Dla zespołów sprzedaży oznacza to więcej czasu na kontakt z klientami i skupienie się na finalizowaniu transakcji, zamiast grzęznąć w zadaniach administracyjnych. W przypadku obsługi klienta oznacza to szybsze rozwiązania i bardziej spersonalizowane podejście do potrzeb klientów, ponieważ sztuczna inteligencja zajmuje się logistyką zarządzania sprawami.

Rewolucja w przepływie pracy

Konsekwencje automatyzacji zadań są dalekosiężne. Zmniejsza prawdopodobieństwo błędu ludzkiego, skraca czas reakcji i poprawia ogólną produktywność. Organizacje mogą efektywniej skalować, ponieważ sztuczna inteligencja radzi sobie ze zwiększonymi obciążeniami bez konieczności proporcjonalnego zwiększania personelu.

Wymierne rezultaty automatyzacji zadań

Weź pod uwagę wpływ, jaki wywarł na podmiot świadczący opiekę zdrowotną, który wdrożył Salesforce Einstein. Automatyzując planowanie wizyt pacjentów i wizyty kontrolne, zmniejszono obciążenie administracyjne o 40% i poprawiono zadowolenie pacjentów, ponieważ pracownicy mogli przeznaczyć więcej czasu na opiekę nad pacjentem, a nie na zadania biurowe.

Zajmij się tym czym AI nie może

Kiedy odkrywamy, jak Salesforce AI na nowo definiuje CRM, automatyzacja rutynowych zadań wyróżnia się bezpośrednim wpływem na efektywność operacyjną. Ta zmiana umożliwia firmom przesunięcie najcenniejszego zasobu – pracowników – w kierunku innowacji, rozwiązywania problemów i angażowania klientów, czyli zadań, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie odtworzyć.

5. Inteligentna obsługa klienta

Nasze badanie wpływu AI Salesforce na CRM kończy się w być może najbardziej widocznym i krytycznym obszarze: obsłudze klienta. Salesforce Einstein zmienia podejście z reaktywnego w proaktywne, przewidując problemy i rozwiązując je, zanim nasilają się, podnosząc w ten sposób satysfakcję klientów na nowy poziom.

Einstein Service Cloud: proaktywne rozwiązywanie problemów

Dzięki Einstein Service Cloud obsługa klienta przekracza tradycyjne granice. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zapewniają pracownikom działu obsługi klienta, automatyczne kierowanie spraw i rekomendacje w czasie rzeczywistym. Agenci zyskują kontekst niezbędny do zrozumienia historii klienta i potencjalnych przyszłych potrzeb, co pozwala na proaktywne podejście, które przewiduje i rozwiązuje problemy, zanim jeszcze się nimi staną.

Nie chodzi tu tylko o szybkie rozwiązania – chodzi o stworzenie obsługi klienta, która będzie intuicyjna, świadoma i naprawdę pomocna. Dzięki Einstein Bots rutynowe zapytania są obsługiwane bez wysiłku, dzięki czemu agenci mogą zająć się bardziej złożonymi i szczegółowymi potrzebami klientów.

Transformacja interakcji z klientami

W tym środowisku wspomaganym sztuczną inteligencją każda interakcja z klientem staje się okazją do zaimponowania i zachwytu. Możliwości Einsteina w zakresie sztucznej inteligencji oznaczają, że firmy mogą oferować spersonalizowane, świadome usługi na dużą skalę, co kiedyś było możliwe tylko dzięki ogromnym inwestycjom w zasoby ludzkie.

Historie sukcesu usług opartych na sztucznej inteligencji

Firmy już dostrzegają korzyści płynące z inteligentnej obsługi klienta Einsteina. Na przykład firma telekomunikacyjna wykorzystała Salesforce Einstein do przewidywania przerw w świadczeniu usług i reagowania na nie, zanim klienci w ogóle je zauważyli, co radykalnie ograniczyło liczbę zgłoszeń reklamacyjnych i zwiększyło lojalność klientów.

Przyszłość obsługi klienta dzięki sztucznej inteligencji

W szerszym kontekście wpływu Salesforce AI na CRM inteligentna obsługa klienta zmienia zasady gry. Oznacza przyszłość, w której zadowolenie klientów nie jest pozostawione przypadkowi, ale zapewnione przez predykcyjne i responsywne możliwości sztucznej inteligencji. Firmy stosujące to podejście nie tylko rozwiązują problemy; wspierają trwałe relacje i tworzą prawdziwych fanów marki.

Powitaj rewolucję AI w CRM z otwartymi ramionami

Kończąc naszą podróż przez pięć rewolucyjnych sposobów, w jakie Salesforce AI zmienia zarządzanie relacjami z klientami, staje się jasne, że przyszłość CRM jest nie tylko jasna, ale i inteligentna. Od analiz predykcyjnych po spersonalizowaną podróż klienta, usprawnione podejmowanie decyzji, zautomatyzowane rutynowe zadania i inteligentną obsługę klienta — Salesforce Einstein stoi na czele tej rewolucji, definiując nową erę biznesu zorientowanego na klienta.

Harmonijna symfonia sztucznej inteligencji i CRM

Sztuczna inteligencja Salesforce, zwłaszcza Salesforce Einstein, nie tylko dodała nową warstwę do CRM; na nowo maluje cały krajobraz biznesowy. Firmy wykorzystujące moc Salesforce AI nie tylko wyprzedzają konkurencję; tworzą swoją przyszłość. Tworzą symfonię interakcji, w której każdy punkt kontaktu z klientami jest oparty na danych, każda decyzja ma charakter strategiczny, a każde rutynowe zadanie jest zoptymalizowane pod kątem wydajności.

Strategiczny imperatyw dla przedsiębiorstw

Dla firm, które chcą prosperować na stale konkurencyjnym rynku, wdrożenie Salesforce AI nie jest już luksusem; to imperatyw strategiczny. Osadzając sztuczną inteligencję w samej strukturze CRM, firmy mogą odblokować niespotykany dotąd poziom produktywności, zadowolenia klientów i elastyczności.

Stojąc u progu tej rewolucji opartej na sztucznej inteligencji, wezwanie do działania dla firm jest jasne: wykorzystaj moc Salesforce AI i przekształć swój CRM w motor wzrostu. Nadszedł czas, aby sztuczna inteligencja wzięła na siebie ciężar, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co robi najlepiej — wprowadzaniu innowacji, angażowaniu i budowaniu trwałych relacji z klientami.

W świecie, w którym jedyną stałą jest zmiana, Salesforce AI to nie tylko narzędzie do adaptacji; to katalizator pozwalający na nowo zdefiniować sukces. Jest to partner, którego firmy potrzebują, aby poradzić sobie ze złożonością oczekiwań klientów i zawiłościami dynamiki rynku.

Patrząc w horyzont, jedno jest pewne — skrzyżowanie sztucznej inteligencji i CRM to dopiero początek, a dla tych, którzy są gotowi na podróż przez ten transformacyjny krajobraz, możliwości są nieograniczone.

Zespół NEXELERO